Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.10.2019 klo 09:00 - 29.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 29.10.2019
12:15 - 13:45
Pe 1.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 5.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 8.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 12.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 15.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 19.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 22.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 26.11.2019
12:15 - 13:45
Pe 29.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 3.12.2019
12:15 - 13:45
Ti 10.12.2019
12:15 - 13:45
Pe 13.12.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opiskelija osaa kuvata boreaalisen luonnonmetsän rakenteen, dynamiikan ja monimuotoisuuden keskeiset piirteet. Opiskelija osaa kertoa, mitkä ovat aihealueeseen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat, ja mikä on niiden sisältö.

2. vuosi, 2. periodi

Sukkessio- ja luonnonmetsätutkimuksen historia, sukkessiot ja häiriöt metsäekosysteemissä, metsiköiden ja metsäalueiden rakenne ja dynamiikka, boreaalisen metsän maisemaekologia, metsän lajistollinen monimuotoisuus ja tärkeimmät lajiryhmät, luonnonmetsiä koskevan tiedon käyttö metsäekosysteemien kestävässä hoidossa ja käytössä.

Tentti

Kurssilla Moodlen kautta jaettu materiaali

• Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Ollikainen, M. ja Salpakivi-Salomaa, P. (toim.). Metsän kätköissä - Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita. Luvut 1-4. (kirjan verkko-osoite: http://hdl.handle.net/10138/16508)

• Keto-Tokoi, P. ja Kuuluvainen, T. 2010. Suomalainen aarniometsä. Maahenki.

0-5

Timo Kuuluvainen

Korvaa opintojakson 83556 (ME130) Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus 3 op.