Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Perustutkinto-opiskelijat LL

375060 Perusterveydenhuollon jakso 1

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • ymmärtää, mikä merkitys potilaan tarinalla on yleislääkärin työssä
 • ymmärtää, mikä merkitys ihmisen psykososiaalisella kehityksellä, elämänkaaren vaiheella ja sosiaalisella tuella on hänen elämäntapahtumiensa sekä kriisien/sairauden kokemisessa
 • on saanut valmiuksia eri-ikäisten ihmisten haastattelusta
 • osaa motivoivan haastattelun perusteita
 • tietää potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta
 • ymmärtää, mitä ovat kansansairaudet, terveyden edistäminen ja kokonaisriskin arviointi perusterveydenhuollossa.

Ydinainesanalyysi Moodlessa.

L2s

Suomenkielisen opintolinjan opiskelijoiden jakso sisältää:

Osallistuminen opetuksiin:

 • ”Raakileesta kypsäksi ihmiseksi” -aloitustilaisuus.
 • 4 vierailukäyntiä vanhusten kotihoitoon, kolmannen sektorin työpisteisiin ja lasten päiväkoteihin.
 • Tapaamisten kirjallinen raportointi ja kokemuspäiväkirja
 • ”Elämänkaariseminaari” ja esityksen valmistelu.
 • Päätösseminaari ”Kulttuuri, arvot ja yhteiskunta ihmiselämän muovaajina” ja etukäteisvideoiden katselu.
 • Moodlen kotitehtävät.
 • ”Motivoiva haastattelu” -seminaari.
 • ”Kokemuskouluttajien kohtaaminen” -seminaari.

Osallistuminen opetuksiin Sairauksien ehkäisy (Prevent) -opintojakson jälkeen:

 • Moodlen kotitehtävät.
 • ”Motivoiva haastattelu” -seminaari.
 • ”Kokemuskouluttajien kohtaaminen” -seminaari.

Lisäksi opintojaksoon on integroitu 1 opintopiste äidinkielen opintoja.

Att delta i campusundervisningen, att utföra studiebesök, skriftliga uppgifter. Muntligt referat av studiebesök under ett seminarium. Förhandsuppgifter före seminariet om motiverande samtal.

Materiaali sijaitsee Moodlessa.

Osallistuminen vierailukäynneille ja seminaareihin, seminaariesityksen pitäminen, verkkoluentojen katsominen, kotitehtävien tekeminen, kokemuspäiväkirjan pitäminen ja kirjallisuuden lukeminen.

Hyväksytty/hylätty

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)
Kliininen opettaja Liisa Kuikka (liisa.kuikka@helsinki.fi)

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Jaksolle sisältyy opetusta/harjoittelua, jonka vuoksi HUS edellyttää, että opiskelijoilla on voimassa olevan HUS:n ohjeen mukaiset rokotukset. Ohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeista ks. Rokotussuoja HUS:n harjoitteluissa

https://guide.student.helsinki.fi/fi/node/1010?degree_programme_code=MH30_001

 • Neljä pakollista vierailukäyntiä (päiväkoti, kolmannen sektorin kriisityöpisteet, neuvola, kouluterveydenhuolto, potilasjärjestöt ja kotihoidon piirissä olevan vanhan ihmisen kotikäynti) 16 t
 • Kaikki seminaarit 19 t
 • Kokemuspäiväkirja 5 t
 • Seminaariesityksen valmistelu 3 t
 • Kirjallisuuden lukeminen 7 t
 • Moodlen verkkoluennot 2 t
 • Kotitehtävät 1 t

Yht. 53 t

Opintojakso korvaa kokonaisuudessaan kurssin 375059 Perusterveydenhuollon jakso 2 (1,5 op) 1.8.2017 alkaen.