Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.7.2018 klo 08:00 - 1.8.2018 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 10.8.2018
09:00 - 12:00

Kuvaus

L3s koko kurssi

Syksyn 2015 ”Terve ja sairas kudos” sekä kevään 2017 kurssin ”Patologia 1” pakolliset opetukset tulee olla tehtynä.

Patologia pyrkii selvittämään opiskelijoille tautien syyn, kehityksen, luonteen, kudos- ja solunäytteisiin perustuvan diagnostiikan periaatteet ja seuraukset. Patologiaan kuuluu yleispatologia ja elinpatologia. Tämän kurssin aikana opetus painottuu kliinisorientoituneeseen- ja elinpatologiaan. Osa patologian opetuksesta integroidaan myöhempään klinikkaopetukseen.

YLEINEN PATOLOGIA:

Yleisen patologian opetus sisältää eri sairauksien perusilmiöitä. Yleinen patologia pyrkii selvittämään lääketieteellisiä peruskäsitteitä, sairauksien etiologiaa, patogeneesiä, patologista anatomiaa ja seurauksia painottaen solu- ja molekyylibiologisia perusmekanismeja ja ympäristöön ja perintötekijöihin liittyviä syytekijöitä. Yleisessä tuumoriopissa huomio keskittyy kasvainten etiologiaan, kehitykseen, biologisiin ominaisuuksiin, morfologiaan ja luokitteluun. Yleinen patologia muodostaa pohjan eri sairauksia koskeville tiedoille ja valmistaa näin opiskelijaa kliiniseen vaiheeseen.

ELINPATOLOGIA:

Elinpatologia selvittää elin- ja kudoskohdittain sairauksien kehitystä, luonnetta ja diagnostisia kudos- ja solumuutoksia ja miten nämä liittyvät etiologisiin tekijöihin, oireisiin, röntgen- ja laboratoriotutkimustuloksiin sekä anamneesiin ja statukseen. Samalla pyritään kliinisen patologian puitteissa antamaan perusteellinen ja omakohtainen käsitys patologian piiriin kuuluvista tutkimusmenetelmistä (obduktiot, biopsia- ja solunäytteet, elektronimikroskopia, virtaussytometria, immunohistokemia sekä muut solu- ja molekyylibiologiset menetelmät).

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

- Patologian keskeiset käsitteet ja termit

- Ymmärtää patologian ja patofysiologian keskeisiä mekanismeja yleisimmissä taudeissa

- Tunnistaa keskeiset makroskooppiset ja mikroskooppiset elinmuutokset yleisimmissä taudeissa

- Tietää keskeisimmät patologian tutkimusmenetelmät, niiden käyttötarkoitukset ja niihin liittyvät

rajoitukset

- Tehdä lähetteen patologisanatomiseen tutkimukseen sekä lääketieteelliseen ruumiinavaukseen

- Tulkita patologisanatomisen lausunnon

- Ymmärtää osaamisensa rajallisuuden ja osaa konsultoida tarvittaessa

- Ydinainesanalyysi Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=22062

Kurssi on kohdennettu ensisijaisesti opintonsa syksyllä 2015 tai sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille.

Syyslukukaudella 2017 opetukset elo-joulukuussa, tarkempi lukujärjestys julkaistaan moodlessa ja google-kalentereissa kesällä 2017.

Opetus annetaan luentoina, ryhmäopetuksena ja obduktio-opetuksena. Kurssi sisältää myös radiologian klinikan kanssa annettavaa integroitua opetusta.

- Luennot 11 t syyslukukaudella 2017

- Ryhmäopetus 2 x 2 t

- Obduktiot 3 x 2 t syyslukukaudella 2017

- Obduktiodemonstraatiot 11 x 2 t syyslukukaudella 2017

- Patologia 2 tentti 3 t (syyslukukausi 2017)

Oppisisällöt:

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö

Histopatologisten ja sytologisten näytteiden asianmukainen lähettäminen ja käsittely

PAD-lausunnon tulkinta

Histologian ja sytologian merkitys

Kudosvauriot ja paraneminen

Hemodynamiikka

Syöpäbiologia

Ateroskleroosi ja vaskuliitit

Vanheneminen

Tulehdustaudit

Ympäristö- ja elintapataudit

Sydän- ja verisuonitaudit

Keuhkosairaudet

Ruoansulatuskanava

Lymfoomat ja leukemiat

Hermosto ja lihaksisto

Urologiset taudit

Endokrinologiset taudit

Gynekologiset taudit

Rintarauhasen patologia

Tukikudoksen taudit

Lastentautien patologia

Ihotautipatologia

Pään ja kaulan patologia

Oppimateriaalia julkaistaan Moodlessa.

Robbins Basic Pathology 9th ed. tai uudempi (soveltuvin osin). Ei sivuja: 215-244, 269-301 ja 308-326 (sivunumerointi 9. painoksen mukaisesti).

Lisälukemistona: Patologia (Duodecim) 2012. tai uudempi (soveltuvin osin). Kumar, Abbas, Fausto, Aster: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th ed. 2015 (soveltuvin osin).

Luennot, pakollinen obduktio- ja ryhmäopetus sekä tentit.

Obduktiotentti (hyväksytty/hylätty) sekä patologia 2 tentti (kirjallinen tentti) syyslukukaudella 2017.

Patologia 2 tentti muodostaa 50% patologian loppuarvosanasta, arvosteluasteikko 0-5

Obduktiotentti hyväksytty/hylätty

Kliininen opettaja Mikko Mäyränpää, puh. 050-4271911, mikko.mayranpaa@helsinki.fi

Kliininen opettaja Liisa Myllykangas, puh. 050-4271913, liisa.myllykangas@helsinki.fi

Kliininen opettaja Helena Leijon (svenska studielinjen), tel. 050-4271917, helena.leijon@hus.fi

Luennot suomeksi, mahdollisesti osin ruotsiksi. Ryhmäopetusta myös ruotsiksi (svenska studielinjen).

Kurssimateriaalit julkaistaan Moodlessa.

Kuulusteluun on mahdollisuus osallistua uusintatenttipäivinä. Tarkista tenttipäivät opintotoimistosta. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava.

Opintojaksoon on ilmoittauduttava. Tämä on edellytys suoritusmerkinnän saamiseksi.

Opetus annetaan luentoina, ryhmäopetuksena ja obduktio-opetuksena. Kurssi sisältää myös radiologian klinikan kanssa annettavaa integroitua amfi-opetusta.

- Luennot 11 t

- Ryhmäopetukset 2 x 2 t

- Obduktiot 6 t

- Obduktiodemonstraatiot 22 t

- Tentti 3 t

- Omatoiminen opiskelu 55 t

- Yhteensä: 101 t

Korvaa osin aiemman Patologian kurssin (30400, 6,3 op)

Korvaa syksyllä 2016 järjestetyn ”Patologian perusteet 2”-kurssin (3,5 op)