Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.5.2019 klo 00:01 - 1.6.2019 klo 23:59

Kuvaus

L3

Opiskelija osaa käyttää tietoverkkoa opiskelun, tiedonhankinnan, tutkimuksen ja kliinisen työskentelyn työvälineenä. Osaa käyttää lääkärin työn kannalta keskeisimpiä digitaalisia työ- ja kommunikaatiovälineitä.

Ydinainesanalyysi

https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=1100562

L3 kevätlukukausi

Opiskelija perehtyy kurssilla mm. seuraaviin aihepiireihin: lääketieteellisen informatiikan ja tiedonhallinnan peruskäsitteet, tietojärjestelmät, luokitusjärjestelmät ja nimikkeistöt, kliininen tiedonhankinta ja lääketieteellisten tietokantojen käyttö. Opiskelu perustuu lääketieteellisten sovellusohjelmien, tietoverkkojen ja tietokantojen käyttöön. Verkkopohjainen johdantoluento, verkkokurssi (3 vkoa), loppukoe (aineistotehtäviä, suoritus tietoverkossa)

Kursens nätmoduler, utvalda databaser på nätet, en artikelsamling, studiematerial som delas ut.

Verkkokurssisuorite sekä loppukoe. Verkkokurssin opiskelu kerryttää suoritepisteitä, jotka yhdessä loppukokeen kanssa muodostavat kurssisuorituksen.

Verkko-opiskelusta kertyneet suoritepisteet ovat voimassa suorituslukuvuoden ajan.

Aineiston välikokeet ja harjoitustehtävät on suoritettava hyväksytysti ennen loppukoetta, tarkempi suoritusten aikataulu ilmenee kurssi-infosta.

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Otto Helve otto.helve@helsinki.fi

Järjestävä yksikkö: Clinicum

Kursen innehåller en föreläsning (2 timmar), gruppundervisning (3 timmar) och självständiga nätstudier (22 timmar).