Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.9.2019 klo 10:00 - 25.2.2020 klo 23:55

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 6.3.2020
09:30 - 12:00

Kuvaus

Perustutkinto-opiskelijat LL, vuosikurssi L3-4

L3s Kirurgian ja sisätautien johdantokurssin (tunniste oodi/sisu) 375018 pakollinen opetus sekä hyväksytty johdantokurssin tentti.

Tavoite oppia tunnistamaan ja diagnosoimaan tavallisimmat endokriiniset ongelmat ja hallita niitten hoidon pääpiirteet.

Tavoite oppia tunnistamaan ja diagnosoimaan tyypin 1 ja 2 diabetes, sekä sekundaaridiabetes. Tavoitteena hallita diabeteksen hoidon pääpiirteet.

Lihavuuden hoidon pääpiirteet ja hoitopolku: mitä tehdään perusterveydenhuollossa, mitä erikoissairaanhoidossa.

Sairaalapotilaan ravitsemuksen pääpiirteet.

Osata lihavuuden, diabeteksen sekä osteoporoosin ennaltaehkäisyn pääpiirteet.

Ks. myös ydinainesanalyysi Moodle https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997351

L3s - L4k. Tarkempi lukujärjestys valmistuu lukuvuoden aikana ja se julkaistaan Moodlessa ” MED-37_Endokrinologia"

Yleisendokrinologia:

Seminaari Endokriinisen järjestelmän perusteet 2t

Seminaari Endokrinologiaan ja diabetekseen liittyvät laboratoriotutkimukset 2t

Alkutentti ja interaktiivinen purkutilaisuus 2t

Seminaari Endokrinologiaa yleislääkärille 2t

Seminaari Hypogonadismi 2t

Seminaari Kliininen farmakologia 2t

Seminaari Endokriininen kirurgia 2t

Tyypin 1 ja 2 diabetes:

Ryhmäopetus T1D 2 t

Ryhmäopetus Diabeteshoitaja ja jalkojenhoitaja 2t

CBL Diabeteksen akuutit komplikaatiot 2t

CBL Diabeteksen krooniset komplikaatiot 2t

CBL Omat T2D potilaat 2t

Seminaari T1D 2t

Seminaari Metabolinen oireyhtymä, Tyypin 2 diabetes ja rasvamaksa 2t

Seminaari T2D lääkehoito 2t

Lihavuus, painonhallinta ja ravitsemus:

Seminaari Lihavuus ja painonhallinta 2t

CBL Ravitsemus ja liikunta-anamneesi 2t

Seminaari Sairaalapotilaan ravitsemus 2t

Ryhmäopetus Lihavuuspkl:lla 3t

Ryhmäopetus Syömishäiriöyksikössä 3t

Kilpirauhasen ongelmat:

Ryhmäopetus 2t

CBL Kilpirauhanen 4t

Osin myös Endo KPK käsittelee tätä (kilpirauhaskasvainten osalta)

Aivolisäkkeen sairaudet:

Ryhmäopetus 2t

Lisämunuaissairaudet:

Ryhmäopetus 2t

Osteoporoosi

CBL Osteoporoosi 4t

Neste- ja elektrolyyttitasapaino:

Seminaari Neste – ja elektrolyyttitasapaino 2t

Seminaari Nestehoito käytännössä 2t

Integroitu opetus:

Endokrinologinen KPK, endokrinologi, onkologi, patologi 2t

Kirjallisuusvaatimukset

Pakollinen: Cecil´s Essentials of Medicine (patogeneesi), Lääkärin käsikirja (suomalainen tutkimus- ja hoitokäytäntö), Moodlessa oleva materiaali (ennakkotehtävien materiaali, kontaktiopetuksiin liittyvä materiaali), Käypä hoito-katsaukset Lihavuus (aikuiset), Diabetes ja Osteoporoosi

Suositeltava kirjallisuus: Endokrinologia, Kustannus Oy Duodecim 2009; Therapia Fennica, Kandidaattikustannus, 2015; muut aiheeseen liittyvät Käypä hoito-katsaukset, Akuuttihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos

Osallistuminen alkutenttiin, kontaktiopetukseen sekä kirjalliseen jaksokuulusteluun jakson lopussa. Opiskelijapari/-kolmikko tutkii ennen T2D CBL-opetusta tyypin 2 diabeetikon, ja tekee sairauskertomustekstin ml oma hoitosuunnitelma, joka palautetaan T2D CBL-opetuksen antavalle opettajalle ennen opetustapahtumaa.

Kaikki kontaktiopetukset (ryhmäopetukset, seminaarit, CBL, alkutentti) ovat pakollisia. Yksittäiset force majeure-poissaolot, kuten äkillinen sairaustapaus, voidaan korvata ryhmäopettajan/jaksovastaavan harkinnan mukaan (noudatetaan tiedekunnan voimassa olevaa ohjetta ”Perusopetuksen poissaolokorvauskäytännöt”).

Arvosanan muodostaminen 100 % jaksokuulustelu, arvosteluasteikko 0-5, 0 on hylätty.(Alkutentistä ei reputeta, mutta siitä on mahdollista saada 5 pistettä, jotka huomioidaan jaksokuulustelussa (max. 120 pistettä) pistemäärässä). Jaksokuulustelun läpipääsyraja 55% eli 66/120 pistettä.

Jaksokuulustelu on jakson viimeisenä perjantaina.

Yleiset kuulusteupäivät ilmoitetaan moodlessa ja pakollinen ilmoittautuminen on weboodissa.

Vastuuhenkilö: kliininen opettaja Heikki Koistinen, heikki.koistinen@helsinki.fi;

Yhdyshenkilö: opintoasiankoordinaattori Tiina Nissinen, ext-tiina.nissinen@hus.fi

Helsingin yliopisto/ Lääketieteellinen tiedekunta/ Clinicum http://www.med.helsinki.fi/clinicum.html

Opetus pääsääntöisesti suomeksi. Osa ryhmäopetuksesta ruotsiksi, riippuen ruotsinkielisten opettajien saatavuustilanteesta.

Opintojaksoille on ilmoittauduttava WebOodissa. Ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen, suoritusmerkinnän ja HUS potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien saamisen sekä tunnusten voimassaolon edellytys. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksolla on käytössä Moodle, josta löytyvät mm. tarkemmat oppimistavoitteet sekä jakson opiskelumateriaali.

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoitteluissa

Alkutentti ja interaktiivinen tentin purku 2t

Pienryhmäopetus 5 x 2 t =10t

Pienryhmäopetus syömishäiriö- ja lihavuuspoliklinikalla 2 x 3 t = 6t

Seminaarit 14 x 2t =28t

CBL=case based learning 6 kertaa yht. 16t

Kontaktiopetusta yhteensä 62 t

Omatoiminen opiskelu (pitäen sisällään myös ennakkotehtävät ennen kontaktiopetuskertoja) 73 t

Yhteensä 135t

Ennen osallistumista opintojaksoihin L4k Kliininen Palvelu, L5 Naistentaudit ja synnytysoppi, Lasten ja nuorten terveys ja sairaudet, Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi sekä Yleislääketiede opiskelijan tulee suorittaa alkutentti, ryhmäopetukset, seminaarit, CBL, poliklinikkaopetus, KPK sekä tutkittava oma tyypin 2 diabetes-potilas.

Tämä MED-37 Endokrinologia, diabetes ja ravitsemus, 5 op opintojakso korvaa 1.8.2017 kokonaisuudessaan kurssin Endokrinologia, diabetes ja ravitsemus, 5,5 op koodi 375023