Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.5.2019 klo 08:00 - 17.4.2020 klo 23:59

Kuvaus

L5

Vuosikurssi jaetaan 4 osaan, joista 2 suorittaa kurssin syyslukukaudella ja 2 kevätlukukaudella.

 • 375018 Kirurgian ja sisätautien johdantokurssi
 • MED-34 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia
 • MED-35 Onkologia, hematologia ja reumatologia
 • MED-36 Vatsan alueen ongelmat
 • MED-37 Endokrinologia, diabetes ja ravitsemus
 • MED-38 Neurologia ja neurokirurgia
 • MED-39 Psykiatria
 • MED-35 Tules-Trauma-plastiikka

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

 • Vastaanottaa lapsen ja perheen, haastatella eri ikäisiä lapsia ja tutkia heidät
 • Normaalin kasvun ja kehityksen sekä tunnistaa niiden poikkeamat
 • Tunnistaa ja aloittaa hoidon lasten hätätilanteissa
 • Tunnistaa tavallisimmat lasten sairaudet ja ohjeistaa hoidon

Opetus on arkisin ja pääsääntöisesti 8-17, mutta päivystysopetuksia on myös illalla enintään klo 22 saakka.

Opintojakso sisältää lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian opetusta. Sen lisäksi kurssin aikana opiskellaan osia jaksosta: MED-70 kliininen mikrobiologia ja infektiotaudit.

Kurssi sisältää seminaareja n. 68 h, kliinistä ja muuta ryhmäopetusta 70 h, etukäteisvalmistelua n.62 h sekä omatoimista opiskelua ja harjoittelua 130 h.

Kursen genomförs som självständiga studier, deltagande i seminarier, gruppundervisning och praktiska övningar. På kursen används metoden omvänt klassrum; studenterna ska förbereda sig för varje undervisningstillfälle på förhand. Kursen börjar med en inledande tentamen. Ingen blir underkänd i tentamen och man kan inte ta om den. För att få godkänt i sluttentamen måste man ha minst 60 % rätt. Maximipoängen fastställs skilt för varje tentamen. Närmare anvisningar finns på Moodle.

Oppikirjoina käytetään:

Lastentaudit Rajantie ym. 6. p. 2016 tai vastaava verkkokirjana

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria Kumpulainen ym. 1. p, 2016 soveltuvin osin

Lastenneurologia, Pihko ym. 1. p, 2014.

Lastenkirurgian osuus Lastentaudit kirjassa

muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi opiskelijoille annetaan materiaalia opintojakson Moodlessa, opetusten yhteydessä ja heitä ohjataan hankkimaan itse tietoa. Lisäksi interaktiivisissa ryhmä- ja massaopetuksissa edellytetään tutustumista tietolähteisiin.

Kurssi suoritetaan omatoimisella opiskelulla, osallistumalla massa- ja ryhmäopetuksiin, käytännön harjoitteluihin sekä tekemällä opetuksiin liittyviä tehtäviä. Jokaiseen opetukseen valmistaudutaan etukäteen. Kurssin alussa on alkukuulustelu, joka on oppimistapahtuma. Kurssin lopussa on kuulustelu, jonka hyväksymisraja on noin 60 % maksimipisteistä, ja määritetään kuulustelukohtaisesti. Palaute kerätään weboodilla ja Moodlessa sekä palautekeskustelussa. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan opintojakson Moodle-sivulla.

Kurssin arvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5, 0=hylätty. Tarkemmat tiedot opintojakson Moodlessa

Opetuskielinä suomi, ruotsi, englanti. Verkkovälineinä käytetään mm. Moodle, Interactive Presenter.

Vastuuhenkilö professori Kaija-Leena Kolho, kaija-leena.kolho@helsinki.fi
yhdyshenkilö opintoasiainkoordinaattori Kajsa Niemenlehto, ext-kajsa.niemenlehto@hus.fi
järjestäjä Lastenklinikka

Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

13 op = 347 h

Massaopetukset 18 kpl: etukäteisvalmistautuminen 27 h, kontaktiopetus n. 65 h

Ryhmäopetus: valmistautuminen etukäteen 35 h, kontaktiopetus 65 h

Päivystysopetus 7-10 h. Harjoittelujakso 38h (Lasten terveys tai Naistentaudit)

Omatoiminen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 105 h

Loppukuulustelu 3 h

Korvaa aiemmat opintojaksot Lasten ja nuorten terveys ja sairaudet 34600 sekä Lastenpsykiatria sekä Lasten terveys 375030