Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.5.2019 klo 00:00 - 1.6.2019 klo 23:59

Kuvaus

Perustutkinto-opiskelijat LL

 • 375018 Kirurgian ja sisätautien johdantokurssi
 • MED-34 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia
 • MED-35 Onkologia, hematologia ja reumatologia
 • MED-36 Vatsan alueen ongelmat
 • MED-37 Endokrinologia, diabetes ja ravitsemus
 • MED-38 Neurologia ja neurokirurgia
 • MED-39 Psykiatria
 • MED-310 Kliininen palvelu
 • MED-314 Perusterveydenhuollon jakso 3
 • MED-35 Tules-Trauma-plastiikka

Vaatimukset koskevat pakolliseen opetukseen osallistumista ja potilaiden tutkimista.

 • Ryhmäopetuksia
 • 9–10 arkipäivää kestävä käytännön terveyskeskusharjoittelu pääkaupunkiseudun ja HYKS-piirin terveyskeskuksissa
 • Omatoimista opiskelua
 • Lopputentti
 • Palautteen antaminen

Opintojakson jälkeen opiskelija

- osaa perusterveydenhuollon diagnostiikan erityispiirteet,
- osaa pitkäaikaissairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn sekä
- ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen perusterveydenhuollon työssä.
- osaa käyttää kliinisiä tietoja ja taitoja terveyskeskuslääkärin työssä.
- ymmärtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä ammattien välisen yhteistyön merkityksen
- tuntee yleislääketiedettä oppialana ja tietää perusterveydenhuollon keskeiset tehtävät

Ydiainesanalyysi moodlessa https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=985776

L5

Tarkempi lukujärjestys nähtävillä ennen jakson alkua Moodlessa.

På svenska studielinjen innefattar studieperioden följande aktivititer:

 • Gruppundervisning, delvis med förhanddstudier.
 • Hälsostationspraktik (9–10 vardagar).
 • Att skriva loggbok om praktikperioden och ge respons om praktiken.
 • Studier på egen hand.
 • Skriftlig tentamen med tillgång till databaser.

Materiaali sijaitsee Moodlessa.

Kurssiin kuuluvat ryhmäopetukset, harjoittelu ja loppukuulustelu sekä vapaaehtoinen palautetilaisuus. Läsnäolo teemailtapäivissä, terveyskeskusharjoittelussa ja ryhmäopetuksissa edellytetään.

Lopputentti: Arvosteluasteikko: 0–5, 0=hylätty

Tentti järjestetään neljä kertaa vuodessa (A-, B-, C- ja D-ryhmille erikseen).

Kurssilla voidaan käyttää lokikirjaa, kirjallisia tehtäviä, etukäteistehtäviä ja oppimispäiväkirjaa

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Ilmoittautuminen L5-lukuvuoden kursseille on pakollista määräaikoihin mennessä. Terveyskeskusten harjoittelupaikkoja voidaan järjestää vain ajoissa ilmoittautuneille.

Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Vastuuhenkilö: Professori Kaisu Pitkälä, kaisu.pitkala@helsinki.fi

Kliininen opettaja Helena Karppinen, helena.karppinen@helsinki.fi

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Teemapäivät ja ryhmäopetus 38 t

Harjoittelu 70 t

Omatoiminen opiskelu 52 t

Yht 160 t

Harjoittelu toteutuu terveyskeskuksessa kahden viikon jaksona. Ohjaajina toimivat kliiniset opettajat ja ohjaajalääkärit.

Tämä opintojakso on edellytyksenä OSCE-tenttiin osallistumiselle.

Opintojakso korvaa kokonaisuudessaan kurssin 375033 Yleislääketiede (6,5 op) 1.8.2017 alkaen.