Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 Cr Kurssi 10.9.2018 - 10.12.2018
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 Cr Kurssi 11.9.2017 - 11.12.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on vaihtoehtoinen matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman opiskelijoille (sisällytettävissä työelämä- ja asiantuntijuus opintoihin). Opintojakso on avoin myös Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä tietyin rajoituksin muiden kandiohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Osallistujilta vaaditaan kokemusta matematiikan yliopisto-opiskelusta. Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojakso Matematiikkaa kaikkialla (tai vastaava opintojakso).

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee ohjaamaan toisia opiskelijoita opiskelijalähtöisesti, kuunnellen ja kannustaen. Hänellä on valmius kehittää itseään ohjaajana.

Ajoitus

Syyslukukausi, 1. ja 2. periodi

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 2. tai myöhempänä opiskeluvuotena.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ohjaamisen pedagogiikkaan ja harjoitellaan käytännön ohjaamista.

Oppimateriaali

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojaksolle voidaan ottaa opiskelijoita sen mukaan, kuinka paljon Matematiikkaa kaikkialla -kurssilla on opiskelijoita. Opintojaksolle pääsy vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Toteutus

Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhteisiin viikkotapaamisiin sekä ohjaamalla toisten opiskelijoiden kanssa Matematiikkaa kaikkialla -kurssin ryhmää. Opintojakson suorittamiseen kuuluu myös kirjallisia tehtäviä.