Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.9.2019 klo 08:00 - 12.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
12:15 - 14:00
To 31.10.2019
10:15 - 12:00
Ma 4.11.2019
12:15 - 14:00
To 7.11.2019
10:15 - 12:00
Ma 11.11.2019
12:15 - 14:00
To 14.11.2019
10:15 - 12:00
Ma 18.11.2019
12:15 - 14:00
To 21.11.2019
10:15 - 12:00
Ma 25.11.2019
12:15 - 14:00
To 28.11.2019
10:15 - 12:00
Ma 2.12.2019
12:15 - 14:00
Ma 9.12.2019
12:15 - 14:00
To 12.12.2019
10:15 - 12:00

Muu opetus

31.10. - 12.12.2019 To 12.15-16.00
Ari Hämäläinen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Fysiikan opetuksen opinnot
Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Fysiikan perusopinnot, Didaktisen fysiikan kokeellisuus I

Tieteenalakohtaiset taidot

  • Opiskelija hallitsee opetustyössä tarvittavan fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostamisen kokeellisuuteen nojautuen
  • Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa käytännössä kokeellisia periaatteita demonstraatioiden ja oppilastöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • Opiskelija hallitsee keskeisten opetuslaboratorion välineiden sekä mittaus- ja tulostenkäsittelyohjelmistojen käytön

Geneeriset tietotyötaidot ja valmiudet

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kommunikointi- ja yhteistyötaidot
  • taito työskennellä vertaisryhmässä

Asiantuntija-identiteettiin liittyvät tiedot ja taidot

  • suunnittelu- ja raportointitaidot
  • ymmärrys omasta osaamisesta
  • kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Fysiikan opettajan aineopinnot, LuK-opintojen kolmas vuosi

2. jakso ja 4. jakso (Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa.)

Opintojakso käsittelee kokeellisuuden asemaa fysiikan opetuksessa mm. sähkömagnetismia ja modernia fysiikkaa tarkastelevien aihekokonaisuuksien kautta, integroituen kurssiin Kokeellisuus fysiikan käsitteenmuodostuksessa.

Opintojakson luentomateriaali sekä erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Opintojakson suorittamiseen kuuluu luento-osuus sekä kahden kokeellisen opetuskokonaisuuden suunnittelu, niihin liittyvien kokeiden toteutus ja raportointi. Aihekokonaisuuksien käsiterakenteita ja kokeiden asemaa rakenteessa jäsennetään graafisten esitysten avulla.

Arviointi perustuu aihekokonaisuuksien raportteihin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

7x4 tuntia luentoja kontaktiopetuksena, noin 18 tuntia laboratoriotyöskentelyä. Luennot on mahdollista korvata UniTubessa olevilla luentovideoilla.