Keväällä 2018 opintojakso "Perusopetuksen matematiikka" järjestetään neljän viikon mittaisena intensiivitoteutuksena. Opintojakso muodostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta ohjatusta pienryhmäprojektista.

Ilmoittaudu
3.4.2018 klo 08:00 - 29.4.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Seuraavassa listassa on koostettu kurssin kontaktiopetustunnit. Näinä aikoina edellytetään aktiivista läsnäoloa.

- ma 7.5. klo 10-12 (orientaatio)
- ti 8.5. klo 9-11 (asiantuntijavierailija, Eeva Haataja)
- ke 9.5. klo 9-11 (ryhmäprojektien ohjaus)
- ma 14.5. klo 10-12 (asiantuntijavierailija, Jari Taskinen)
- ti 15.5. klo 10-12 (asiantuntijavierailija, Johanna Rämö)
- ke 16.5. klo 9-11 (ryhmäprojektien ohjaus)
- to 17.5. klo 10-12 (asiantuntijavierailija, Juha Oikkonen)
- ma 21.5. klo 9-11 (ryhmäprojektien ohjaus)
- ti 22.5. klo 9-11 (asiantuntijavierailija, Laura Tuohilampi)
- ke 23.5. klo 9-11 (ryhmäprojektien ohjaus)
- ma 28.5. klo 10-12 (ryhmäprojektien purkua)
- ti 29.5. klo 10-12 (ryhmäprojektien purkua)

Luokka C321 on varattu näiden tuntien lisäksi joka päivä klo 9-15 ryhmien projektitöiden työstämistä varten. Ryhmät voivat kurssilla itse sopia työskentelyajoista, mutta ryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että osallistujilla on kalenterissa riittävästi vapaita aikoja ryhmätyöskentelyä varten.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 7.5.2018
09:00 - 15:00
Ti 8.5.2018
09:00 - 15:00
Ke 9.5.2018
09:00 - 15:00
Pe 11.5.2018
09:00 - 15:00
Ma 14.5.2018
09:00 - 15:00
Ti 15.5.2018
09:00 - 15:00
Ke 16.5.2018
09:00 - 15:00
To 17.5.2018
09:00 - 15:00
Pe 18.5.2018
09:00 - 15:00
Ma 21.5.2018
09:00 - 15:00
Ti 22.5.2018
09:00 - 15:00
Ke 23.5.2018
09:00 - 15:00
To 24.5.2018
09:00 - 15:00
Pe 25.5.2018
09:00 - 15:00
Ma 28.5.2018
09:00 - 15:00
Ti 29.5.2018
09:00 - 15:00
Ke 30.5.2018
09:00 - 15:00
To 31.5.2018
09:00 - 15:00

Materiaalit

Luentomateriaalit

Tehtävät

Perusopetuksen matikkapuu + oppimateriaalitarkastelu

Kurssin ensimmäisenä pienryhmäprojektina on Perusopetuksen OPS:n pohjalta muodostettu käsitekartta (nk. matikkapuu) perusopetuksen matematiikan sisällöistä sekä valitun oppimateriaalin tarkastelu.

Huom! Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovittiin, että tehtävässä matikkapuun painoarvo (arvioinnissa ja työmäärässä) on 70 % ja oppimateriaalitarkastelun 30 %.

Syventävä matikkapuu + didaktinen ratkaisu

Kurssin toisena pienryhmäprojektina on syventää kurssin ensimmäistä matikkapuuta valitulta osa-alueelta sekä suunnitella aiheeseen liittyvä didaktinen ratkaisu.

Kurssin suorittaminen

Opintojakson suorittamiseen kuuluu asiantuntijaluennoille sekä ryhmäprojekteihin osallistuminen. Näihin liittyen opiskelija työskentelee myös itsenäisesti erityisesti kirjallisuuteen tutustumalla.

Opintojaksolla on kaksi ryhmäprojektia:

1. Perusopetuksen matikkapuu + oppimateriaalitarkastelu
2. Syventävä matikkapuu + didaktinen ratkaisu

Opintojakson arviointi kohdistuu sekä työskentelyprosessiin että kurssin tuotoksiin. Arvioinnissa hyödynnetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan arviointia seuraavasti:

- Työskentelyprosessin arviointi:
* Reflektio ja työskentelyn itsearvionti
* Ryhmätyöskentelyn vertaisarviointi

- Tuotosten arviointi:
* Opettajien ohjaava palaute
* Tuotosten vertaisarviointi (koordinoiva opettaja vahvistaa)

Palaute

Kurssipalautetta voit antaa aikaisintaan 31.5.

Muistutusviesti kurssipalautteen antamisesta tulee 4.6. alkavalla viikolla, kun kaikki kurssin arvioinnit on annettu.

Kuvaus

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Matematiikan opetuksen opinnot
Matematiikan aineopinnot luokanopettajille

Matematiikan perusopinnot

Opintojakson teemat / painopisteet saattavat vaihdella lukukausittain.

  • Opiskelija muodostaa käsitystä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista opetusta ohjaavana asiakirjana.
  • Opiskeli muodostaa käsitystä siitä, mikä on olennaista perusopetuksen matematiikassa.
  • Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva matematiikan sisällöistä jatkumona peruskoulun alaluokilta yläluokille.
  • Opiskelija saa käsityksen matematiikan opetuksessa käytettävistä välineistä.
  • Opiskelija tiedostaa matematiikan opetukseen vaikuttavia tekijöitä.

Kandiopintojen 3. vuosi

III periodi

  • Opintojaksossa tutustutaan perusopetuksen matematiikan keskeisiin sisältöihin.
  • Tutustutaan erilaisiin tapoihin opettaa ja oppia matematiikkaa ml. välineet matematiikan opetuksessa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä muu opintojakson alkaessa ilmoitettava kirjallisuus

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen eli luennoille ja mahdolliseen ryhmätyöskentelyyn sekä palauttaa opintojakson alkaessa ilmoitettavat mahdolliset harjoitustehtävät.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä opintojakson alkaessa ilmoitettavien kirjallisten, suullisten tai virtuaalisten ryhmä- tai yksilötehtävien hyväksyttyä suorittamista. Arviointikäytännöistä ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luentoja (noin 7 x (2 + 2) h) sekä mahdollisesti luentojen lisäksi läsnäoloa edellyttävää ryhmätyöskentelyä. Tuntimäärät ovat suuntaa-antavia. Lähiopetuksen tarkka tuntimäärä ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.