Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Geometria I 5 Cr Kurssi 14.1.2020 - 30.4.2020
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 6.11.2019 - 6.11.2019
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 22.5.2019 - 22.5.2019
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 6.2.2019 - 6.2.2019
Geometria I 5 Cr Kurssi 15.1.2019 - 2.5.2019
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 12.12.2018 - 12.12.2018
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 31.10.2018 - 31.10.2018
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 23.5.2018 - 23.5.2018
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 7.2.2018 - 7.2.2018
Geometria I 5 Cr Kurssi 17.1.2018 - 4.5.2018
Geometria I 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017

Kohderyhmä

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot
Matematiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)
Matematiikan aineopinnot luokanopettajille

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Matematiikan perusopinnot sekä vähintään jokin matematiikan aineopintotasoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa opitaan varmuus peruskoulussa ja lukiossa opetettavan geometrian hallitsemiseen sekä perehdytään geometrian opettamiseen.

Lisäksi tutustutaan geometrian asemaan matematiikan tietorakenteessa ja historiassa.

Ajoitus

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi
(Toisen tieteenalan opiskelijat: matematiikan opintojen toinen opiskeluvuosi)

III ja IV periodi

Sisältö

Opintojaksossa opiskellaan nykyisiin ja aiempiin geometrian koulumateriaaleihin liittyvät asiat. Tähän kuuluvat lukion pitkän matematiikan geometrian,

analyyttisen geomerian, vektorilaskennan sekä trigonometrian kurssien sisältö. Opintojaksolla esitellään myös valikoituja kouluopetuksen ulkopuolelle kuuluvia aiheita.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Lähiopetuspintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa yhdistetään vuorovaikutteisia luentoja ja laskuharjoituksia digitaaliseen viestintään (mm. Presemo ja Moodle).

Oppimateriaali

  • Peruskoulussa ja lukiossa käytettävät geometrian oppimateriaalit
  • K. Väisälä: Geometria
  • Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla lähiopetukseen. Läpäisy ja arvosana määräytyvät kurssikokeen ja harjoituspisteitten perusteella.

Opintojakson voi suorittaa myös itseopiskellen materiaalia ja osallistumalla tenttiin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Toteutus

Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla lähiopetukseen. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä.