Ilmoittaudu
13.8.2018 klo 09:00 - 11.12.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.9.2018
10:15 - 12:00
Ti 4.9.2018
10:15 - 12:00
Ma 10.9.2018
10:15 - 12:00
Ti 11.9.2018
10:15 - 12:00
Ma 17.9.2018
10:15 - 12:00
Ti 18.9.2018
10:15 - 12:00
Ma 24.9.2018
10:15 - 12:00
Ti 25.9.2018
10:15 - 12:00
Ma 1.10.2018
10:15 - 12:00
Ti 2.10.2018
10:15 - 12:00
Ma 8.10.2018
10:15 - 12:00
Ti 9.10.2018
10:15 - 12:00
Ma 15.10.2018
10:15 - 12:00
Ti 16.10.2018
10:15 - 12:00
Ma 29.10.2018
10:15 - 12:00
Ti 30.10.2018
10:15 - 12:00
Ma 5.11.2018
10:15 - 12:00
Ti 6.11.2018
10:15 - 12:00
Ma 12.11.2018
10:15 - 12:00
Ti 13.11.2018
10:15 - 12:00
Ma 19.11.2018
10:15 - 12:00
Ti 20.11.2018
10:15 - 12:00
Ma 26.11.2018
10:15 - 12:00
Ti 27.11.2018
10:15 - 12:00
Ma 3.12.2018
10:15 - 12:00
Ti 4.12.2018
10:15 - 12:00
Ma 10.12.2018
10:15 - 12:00
Ti 11.12.2018
10:15 - 12:00

Kuvaus

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

- Analyysi I ja II (tai vastaavat tiedot),

- Johdatus yliopistomatematiikkaan (tai vastaavat tiedot)

ja

- Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta I (tai vastaavat tiedot)

- Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta II (tai vastaavat tiedot)

- Todennäköisyyslaskenta I (tai vastaavat tiedot),

- Tilastollinen päättely I (tai vastaavat tiedot),

- Johdatus logiikkaan I ja II (tai vastaavat tiedot),

- Algebralliset rakenteet I ja II (tai vastaavat tiedot)

ja

- Opettajan pedagogiset opinnot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa luoda selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja kouluissa opetettavan sisällön välille (eli opiskelija vahvistaa nk. yleistä ja rakenteista sisältötietoaan matematiikasta),

- osaa jäsentää yliopistossa oppimaansa matematiikan sisältöä oppimisen ja opettamisen näkökulmasta (eli opiskelija kehittää nk. pedagogista sisältötietoaan)

ja

- osaa opiskella ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

I ja II periodi

Opintojaksossa käsitellään yliopisto- ja koulumatematiikan keskeisiä sisältöjä (kuten analyysia, lineaarialgebraa, algebraa, logiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa) aineenopettajan näkökulmasta.

Pakollinen kirjallisuus:

- opettajan kurssin aikana osoittamat tehtävät ja kurssimateriaali

Suositeltava oheiskirjallisuus:

- sopiva oheiskirjallisuus määräytyy opiskelijoiden omien projektien tavoitteiden pohjalta

Kurssilla opiskellaan pääasiassa ongelmalähtöisen oppimisen ja case-oppimisen menetelmillä. Kurssilla hyödynnetään oppimisen ja arvioinnin tukena reflektoivia oppimispäiväkirjoja.

Kurssilla sovelletaan itsearviointia, vertaisarviointia sekä opettajan arviointia. Kurssin arviointi kohdistuu sekä työskentelyprosessiin että työskentelyn tuloksiin. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää runsaasti lähiopetuskerroilla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä, minkä vuoksi vaaditaan aktiivista läsnäoloa lähiopetuskerroille.