Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.5.2019 klo 08:00 - 31.5.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 15.8.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Valinnainen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Perustiedot kemiassa ja biokemiassa

Kemian, biokemian, genetiikan ja biotekniikan kursseja

Kirjallisen tentin jälkeen opiskelija ymmärtää mikrobien monimuotoisuutta, solubiologiaa, evoluutiota, aineenvaihduntaa, kasvua ja genetiikkaa. Perustavoite on oppia analysoimaan mikrobisolujen toimintaa itsenäisinä solueliöinä ja eliöyhteisöissä. Opiskelija osaa arvioida mikrobien kokonaismerkitystä unohtamatta historiallisia yhteyksiä mikrobiologisen tiedon vaikutuksista ihmisyhteiskuntien kehityksessä ja tulevaisuudessa

Maisteriopintojen 1. vuosi. I - IV periodit, 10 tenttimahdollisuutta vuodessa.

Mikrobien metabolia ja genetiikka, evoluutio, mikrobien monimuotoisuus, mikrobiekologia, immunologia ja mikrobitaudit, mikrobit teollisuudessa ja tutkimuksessa.

Madigan M.T., Martinko J.M., Bender K.S., Buckley, Stahl D.A. 2015: Brock Biology of Microorganisms, 14. p, Pearson Education Ltd.

Kirjatentti, arvioidaan asteikolla 0–5

Opiskelijan aiempien opintojen perusteella sovitaan mitkä osat kirjasta tentitään.

Kirjatentti

Per Saris

Korvaa opintojakson 86471 (MIKRO450) Kandidaatin kirjatentti 10 op TAI
52817 Mikrobiologian kuulustelu 8 op