Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

During exceptional situation exam can be done as home examination, please contact responsible teacher of the course.

Ilmoittaudu
7.4.2020 klo 08:00 - 27.4.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.5.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Pakollinen molekyylibiotieteiden kandissa, pakollinen ympäristötieteiden kandissa ympäristömikrobiologian moduulissa, pakollinen mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisterissa ympäristömikrobiologian opintokokonaisuudessa

Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta, Biokemia, tai vastaavat tiedot

Maaperätieteen perusteet

Kurssin käynyt opiskelija ymmärtää mikrobien osuuden tärkeimpien alkuaineiden kierrossa ja välttämättömyyden kaikkien maapallon ekosysteemien toiminnassa. Opiskelija pystyy arvioimaan ympäristön tilaa mikrobiologisesta näkökulmasta ja hänellä on välineitä suunnitella ympäristön mikrobiologista seurantaa. Hän pystyy myös arvioimaan tutkitun tiedon pohjalta, mitä mikrobistolle tapahtuu ympäristön muutosten seurauksena ja suunnittelemaan toimenpiteitä ympäristön tilan parantamiseksi.

Suositellaan suoritettavaksi 2. -4. opiskeluvuotena.

Suomenkielinen opetus III periodi/ Book exam arranged with responsible teacher

Maa- ja vesiekosysteemien mikrobiekologia ja aineiden kierrot, mikrobi-kasvi -vuorovaikutussuhteet, ympäristön kunnostus ja valvonta, jätevesien käsittely ja vaikutus ympäristöön

Kurssitöissä käytettävät vaihtuvat julkaisut ja artikkelit. Suositeltava tukikirjallisuus Brock Biology of Microorganisms, 14. painos

Luennot, ryhmätyöt, keskustelut, esitykset, paneelikeskustelu ja kotitehtävät

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointiperusteet ovat nähtävillä kurssin Moodle-alueella. Arvosana perustuu kurssityöskentelyyn/kotitehtäviin sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Voit olla yhteydessä tentaattoriin korvaavan suoritustavan sopimiseksi.

Lähiopetus

This course can be substituted by a book exam, Kirchman, 2012, Processes in microbial ecology and From: Pepper et al. 2015 Environmental Microbiology 3rd ed. Chapters 17. Microorganisms and Organic Pollutants, 18. Microorganisms and Metal Pollutants and 25. The Nature of Wastewater (Sewage). Contact the responsible teacher for more information about the exam.

Sari Timonen

Korvaa opintojakson 864068 (MIKRO241) Ympäristömikrobiologia 5 op.