Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.5.2020 klo 08:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 12.6.2020
11:00 - 15:00

Kuvaus

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija hallitsee biotieteiden perustiedot.

  • Kurssi perehdyttää opiskelijan biotekniikan eri osa-alueisiin, tärkeimpiin biotekniikan sovellutuksiin ja niiden biologisiin perusteisiin.
  • Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tärkeimmät teollisuudessa käytettävät organismit, tuntee niiden biotekniset käyttömahdollisuudet, ymmärtää mikrobien ja eukaryoottisolujen proteiinituoton periaatteet.
  • Opiskelija tuntee biotekniikan sovellutukset lääketieteessä ja kliinisessä diagnostiikassa, elintarvike-, ympäristö-, maatalous-, kasvi- ja metsäaloilla sekä teollisuudessa.
  • Opiskelija osaa kuvata eri eliöryhmien käytöt biotekniikassa sekä tunnistaa biotekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Periodi 4, suositellaan suoritettavaksi 1 opiskeluvuonna.

Mikrobien biotekniset ominaisuudet ja niiden teollinen hyötykäyttö, prokaryootti- ja eukaryoottisolujen hyödyntäminen vieraiden proteiinien ja muiden molekyylien tuotossa, kasvien ja eläinten biotekninen käyttö, energiabiotekniikka sekä biotekniikkaan liittyvät eettiset kysymykset.

Luentoihin liittyvät Moodle-tehtävät, joihin vastaaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille.

Kurssiin voi liittyä myös muuta itsenäistä työskentelyä, ryhmätyötä sekä esiintymistä muille opiskelijoille.

Vaadittava työmäärä: 36 h luentoja, 90 h omatoiminen opiskelua

Moodlessa jaettava luentomateriaali.

Oheismateriaalina soveltuvin osin Glick, B. R. and Patten C. L. 2017: Molecular Biotechnology, 5. painos (tai uudempi), ASM Press.

Arvosana asteikolla 0-5 perustuu Moodlessa vastattaviin tehtäviin (80% arvosanasta) ja muuhun itsenäisempään työskentelyyn (20% arvosanasta).

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Voit olla yhteydessä tentaattoriin korvaavan suoritustavan sopimiseksi.

Marko Virta
Benita Westerlund-Wikström

Kurssi korvaa jakson 529309 Biotekniikka (3 op) TAI
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia (3 op).