Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.1.2019 klo 09:00 - 23.1.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 2.2.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för studenter i MSV. Studenter med statskunskap med förvaltning som vetenskapsområde antas i första hand.

Kursen är obligatorisk för studenter i MSV med statskunskap med förvaltning som vetenskapsområde

Avlagd kandidatexamen

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och tillämpa centrala teorier inom politik och förvaltning
  • identifiera det egna forskningsintresset inom teorierna och skapa en egen forskningsplan
  • beskriva och urskilja central forskning inom det egna forskningsområdet
  • analysera relevant forskning kring det egna forskningsområdet och kritiskt reflektera över det i förhållande till centrala teorier
  • presentera ens egna och opponera andra kursdeltagares forskningsplaner på ett konstruktivt sätt
  • göra upp en personlig individuell studieplan (ISP) för sina magisterstudier

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av magisterstudierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Hösttermin, period II .

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, övningsarbeten, studiecirklar, grupparbeten, presentation och opponerande av skriftligt övningsarbete samt uppgörandet av en ISP.

(För kursdeltagare enligt anvisning)

  • Scott, W.R: Institutions and Organizations: Ideas and Interests. 3. Upplaga
  • Buchanan, D. (Red.): The Sage Handbook of Organizational Research Methods
  • Marsh, D. & Stoker, G. (Red.): Theory and Methods in Political Science
  • Utvalda vetenskapliga artiklar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Ohjeet tenttitilaisuuteen: Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana. Tiedekuntatentit pidetään Porthanian luentosaleissa lauantaisin klo 9–13 (Yliopistonkatu 3). Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30. Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja. Matkapuhelimien tulee olla suljettuina. Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle. Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Aktivt deltagande i introduktionsföreläsningar och studiecirklar/seminarier utgående från artikelreferat, litteraturstudier samt kurstentamen. Aktivt deltagande i kursen och studiecirklar inklusive presentation och opponerande av skriftligt övningsarbete ersätter en del av kurslitteraturen.

b) Skriftlig tentamen vid allmänna tentamenstillfällen då svar på samtliga böcker utgör ett minimikrav för godkänd tentamen samt inlämning av ISP.

Professorn i kommunalförvaltning

medansvariga: universitetslektorn i statskunskap med förvaltning och universitetslektorn i statskunskap