Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Opintojakso on avoinna kaikille HY:n opinto-ohjelmien opiskelijoille.

  • MSV opiskelijat suuntauksella valtio-oppi ja hallinnon tutkimus ovat etusijalla
  • Opiskelijat, jotka suorittavat temaattisen johtajakokonaisuuden ovat toisella sijalla.

Suoritettuna kandidaatintutkinto. Opiskelijoiden, jotka suorittavat kurssin osana johtajuuden temaattista kokonaisuutta, tulee olla suoritettuna johtajuuden johdantokurssi.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin käytyään osaa:

  • Sijoittaa johtajuuden teoreettinen viitekehys suhteessa muihin vastaavanlaisiin viitekehyksiin, kuten management, hallinto ja hallinta julkisella sektorilla
  • Tunnistaa erilaisia johtamisstrategioita politiikassa ja julkisella sektorilla ja ymmärtää niiden vaikutukset
  • Kertoa, miten politiikka ilmenee johtajuusstrategioissa eri näkökantojen tulkinnoissa, selityksissä ja arvoissa.
  • Pohtia toimenpiteitä, joilla parantaa johtamis- ja ohjausstrategioiden laatua ja vaikutuksia politiikan tuotoksiin.

Suositeltu ajankohta opintojakson suorittamiselle: Valtio-opin ja hallinnon tutkimuksen opintojen suorittamisen aikana

Opintojakson järjestämisajankohta: Syyslukukausi, periodi I ja kevätlukukausi, periodi III.

Kirjallisuuskuulustelu

Pakolliset kirjat:

Clegg, Kornberger & Pitsis. Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. London: SAGE, 2011.

Valitse kaksi seuraavista kolmesta valinnaisesta kirjasta:

Möller, T. Politiskt ledarskap. Liber 2009. 279 s.

Moynihan, D.P. Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Georgetown University Press, 2008.

Van Dooren, Wouter, Bouckaert, Geert & Halligan, J. Performance Management in the Public Sector. Routledge, 2010.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Arvostelukriteerit voi pyytää kurssivastaavalta. Edellytyksenä hyväksytylle suoritukselle on, että kaikki tenttiin valitut kirjat suoritetaan vähintään hyväksytyin arvosanoin.

Opintojakso on ainoastaan suoritettavissa kirjallisuuskuulusteluna (Examinarium-tentti). Kirjallisuuskuulustelussa tentitään pakollinen kirja ja kaksi kolmesta valinnaisesta kirjasta.

Ilmoittaudu tenttiin weboodissa. Varaa sitten aika itsellesi Examinariumissa. Varausjärjestelmä:

https://examinarium.helsinki.fi/#/

Ohjeet

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/

Kuntahallinnon professori