Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
5.9.2019 klo 09:00 - 25.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 5.10.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 • Studenter i MSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand
 • Övriga studenter i MSV antas i andra hand
 • Studenter i POLVI med vetenskapsområdet statskunskap antas i tredje hand

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och förklara hur statsbildningarna uppstått i Norden, hur gränser har ändrats och hur nationsbyggandet gått till och med vilka konsekvenser.
 • förstå hur den historiska utvecklingen påverkat framväxten av den nordiska välfärdsmodellen
 • förstå det lokala självstyrets utveckling och dess betydelse för välfärdssystemen
 • jämföra val- och partisystem i Norden inklusive de partiellt självständiga territorierna Färöarna, Grönland och Åland
 • tillämpa och kritiskt reflektera över teorier och förklaringsmodeller av särskild relevans för den nordiska utvecklingen

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av magisterstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period IV. Studieavsnittet ges eventuellt inte varje år.

Kursen består av föreläsningar, bokrecension, artikelreferat, föreläsningsdagbok och tentamen.

Bengtsson, Å et.al. (2014), The Nordic Voter. Colchester: ECPR Press

Brochman, G et.al. (2012), Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010. Houndmills: Palgrave Macmillan/ eller Widfeldt, A (2014), Extreme Right Parties in Scandinavia. Milton Park: Routledge

Sundberg, J et.al. (2011), Kommunala folkhemmet. Stockholm: Santérus Academic Press

Artiklar enligt anvisning

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

 • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
 • Tiedekuntatentit pidetään Porthanina luentosaleissa lauantaisin klo 9–13 (Yliopistonkatu 3).
 • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
 • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
 • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
 • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
 • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Aktivt deltagande i introduktionsföreläsningar och studiecirklar/seminarier utgående från artikelreferat, litteraturstudier samt kurstentamen. Aktivt deltagande i kursen och studiecirklar inklusive presentation och opponerande av skriftligt övningsarbete ersätter en del av kurslitteraturen.

b) Skriftlig tentamen vid allmänna tentamenstillfällen då svar på samtliga böcker utgör ett minimikrav för godkänd tentamen.

Åsa von Schoultz