Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.11.2019 klo 09:00 - 4.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 14.12.2019
09:00 - 13:00

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i MSV/ KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel

- Studenten känner väl till aktuella frågor gällande jämställdhetsfrågor i socialpolitiken.

- Studenten förstår väl till centrala jämställdhetsfrågor i socialpolitiken och relaterade utvecklingslinjer

- Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar jämställdhetsdynamiken i välfärdsfrågor, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 4-5 resp. 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Kursen ger insikter i jämställdhetsperspektiv på socialpolitiken med tyngdpunkt på Norden och Europa.

Vid litteraturtentamen tenteras

1) Ruth Lister, Fiona Williams, Anneli Anttonen, Jet Bussemaker, Ute Gerhard, Jacqueline Heinen, Stina Johansson, Arnlaug Leira, Birte Siim, Constanza Tobio and Anna Gavanas: Gendering citizenship in Western Europe. New challenges for citizenship research in a cross-national context. Policy Press 2007, 216 s.

2) Kari Melby, Christina C. Wetterberg & Anna-Birte Ravn (eds.): Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia: The Limits of Political Ambition? Policy Press (5 Mar 2008) ISBN-10: 1847420664, ISBN-13: 978-1847420664, 256 s.

3) Social Politics: International Studies in Gender, State and Society Volume 12, Number 2, Summer 2005, Special Issue: Gender, Class, and Capitalism

4) Social Politics: International Studies in Gender, State and Society Volume 14, Number 3, Fall 2007, Special Issue: Gender and State in Post-communist Societies

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthanian saleissa (Yliopistonkatu 3) lauantaisin klo 9–13.
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik