Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssikoe on perjantaina 9.3.2018 klo 12-15 Exactumin auditorioissa ja Physicumin auditoriossa D101.

Ilmoittaudu
11.12.2017 klo 09:00 - 28.2.2018 klo 23:59

Vuorovaikutus

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.1.2018
12:15 - 14:00
Ke 17.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 22.1.2018
12:15 - 14:00
Ke 24.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 29.1.2018
12:15 - 14:00
Ke 31.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 5.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 7.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 12.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 14.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 19.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 21.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 26.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 28.2.2018
12:15 - 14:00

Materiaalit

Kurssikirja on (e-kirja HY:n kirjastossa, suora linkki kirjaan on Moodlessa)
David Stirzaker: Elementary Probability, 2nd ed. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2003.

Oheislukemisena voi käyttää e-kirjaa (suora linkki kirjaan on Moodlessa)
Werner Linde: Probability Theory: A First Course in Probability Theory and Statistics. De Gruyter, 2017,
sekä kurssilla aikaisemmin käytettyä oppikirjaa
Pekka Tuominen: Todennäköisyyslaskenta I, Limes ry (loppuunmyyty, voi löytyä kirjastoista).

Video

Luentojen striimaus

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma ja se on pakollinen tilastotieteen perusopintojen opintojakso tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnilla ja pakollinen matematiikan aineopintojen opintojakso matematiikan ja tietojenkäsittelyteorian opintosuunnilla. Se on pakollinen matematiikan aineopintojen opintojakso myös matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa. Muille koulutusohjelmille tarjottavissa matematiikan ja tilastotieteen opintokokonaisuuksissa se sopii valinnaiseksi matematiikan ja tilastotieteen aineopintojen opintojaksoksi.

Ei välttämättömiä edeltäviä matematiikan ja tilastotieteen opintoja.

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisen vuoden keväällä matematiikan, tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnissa ja kandiopintojen kuluessa (1.-3. vuoden aikana) tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalla.

Opintojakso järjestetään periodissa III. Se pidetään jokaisena lukuvuotena.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat klassinen todennäköisyys, todennäköisyyden aksioomat ja perusominaisuudet, kombinatoriikkaa todennäköisyyslaskennan tarpeisiin, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, toistokokeet, kokonaistodennäköisyyden ja Bayesin kaava, satunnaismuuttuja, diskreetit ja jatkuvat jakaumat, binomijakauma, geometrinen jakauma, hypergeometrinen jakauma, Poisson-jakauma, tasainen jakauma, eksponenttijakauma, normaalijakauma, jakaumien tunnusluvut, odotusarvo, varianssi, kovarianssi, moodi, mediaani, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause, normaaliapproksimaatio, diskreettien jakaumien approksimointi, korrelaatio.

Oppimateriaali annetaan kurssin Moodle-sivustolla.

Keskeistä on luennoille osallistuminen ja yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen sekä laskuharjoituksiin liittyvien vertais- ja itsearviointien tekeminen.

Opintosuoritus arvioidaan kurssi- tai erilliskokeella. Opintojakson aikana ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä sekä suoritetuista vertais- ja itsearvioinneista saa arvosanaan vaikuttavia aktiivisuuspisteitä kurssikokeeseen.

Viikottaiset luennot sekä digitaaliset laskuharjoituksten palautukset vertais- ja itsearvioinnilla ja vapaaehtoista lähiohjausta. Opintojakso suoritetaan joko kurssikokeella, jolloin suoritukseen kuuluu opintojakson luennoille ja harjoitusryhmiin osallistuminen, tai erilliskokeella.