Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 4.9.2019 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Liisa Nieminen kuva

Liisa Nieminen

Julkaistu, 26.8.2019 klo 13:49

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet -kurssin (OIK-J492) voi suorittaa myös osana ON-tutkinnon valinnaisia opintoja, ei pelkästään OTM-tutkinnon osana. Ilmoittautuminen käynnissä.
Koska epäselvyyttä asiasta, totean että vain etiikkaharjoituksissa on läsnäolopakko. Ne järjestetään lääketiet.tdk:n tiloissa yhdessä lääketieteen opiskelijoitten kanssa. Luenoilla ei läsnäolopakkoa.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 13.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 18.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 20.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 25.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 27.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 2.10.2019
12:15 - 13:45
Pe 4.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 9.10.2019
16:15 - 17:45
Pe 11.10.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, muiden Helsingin yliopiston tiedekuntien opiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Ei vielä ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta voidaan sijoittaa sekä ON- että OTM-opintoihin.

Yleiskuvan antaminen lääkintä- ja bio-oikeudesta monitieteisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista ja keskeisestä lainsäädännöstä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja arvioimaan kriittisesti oikeudenalan kehittämishaasteita.

Avoimen yliopiston puolella toteutetaan verkkokurssi kesällä 2020, ja tähän kurssiin voivat ilmoittautua myös tutkinto-opiskelijat.

Ilmoittautuminen kesän 2020 verkkokurssiin tehdään erikseen näillä kurssisivuilla.

Periodi I (lukuvuosi 2019-20)

1. Lääkintä- ja bio-oikeus oikeudenalana ja sen suhde läheisoikeudenaloihin, etenkin perus- ja ihmisoikeuksiin, samoin kuin lähitieteisiin, kuten lääkintäetiikkaan

2. Potilaan ja lääkärin (ja muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön) välistä suhdetta koskevat oikeudelliset kysymykset

3. Lääketieteellisten toimenpiteiden, lääketieteen tutkimuksen ja bioteknologian oikeudellinen arviointi ja sääntely pääpiirteittäin

Luentojen ja tentin lisäksi opiskelijoiden edellytetään osallistuvan lääketieteen opiskelijoiden kanssa etiikkatapauksia pohtiviin ryhmätapaamisiin (2 h/ryhmä) siten, kuin Pekka Louhiala luennoillaan tarkemmin ohjeistaa. Osallistuminen pakollista.

1. Nieminen, L.: Terveys ihmisoikeuskysymyksenä, 2015 (314 s.);

2. Lehtonen, L. - Lohiniva-Kerkelä, M. - Pahlman, I.: Terveysoikeus, lukuun ottamatta lukua 7, 2015 (314 s.), saatavilla e-kirjana (Terveysjuridiikka); ja

3. Louhiala, P. - Launis, V.: Parantamisen ja hoitamisen etiikka, 2009 (227 s.).

Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Kysymykset ovat esseekysymyksiä, jotka käsittelevät laajoja kokonaisuuksia.

Aiemmista tiedoista poiketen kurssilla ei ole osallistujamäärää koskevaa rajoitusta.

Jakso koostuu sl 2019 järjestettävistä luennoista sekä tentistä. Tentti suoritetaan Examinarium-tenttinä, heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Liisa Nieminen

dos. Pekka Louhila (lääketiet.), dos. Salla Silvola