Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.8.2019 klo 12:00 - 31.7.2020 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P212 Kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus/20012B Immateriaalioikeus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan immateriaalioikeuden kaikilla keskeisimmillä osa-alueilla. Opiskelija osaa analysoida niihin liittyviä kysymyksiä.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) suomalainen, eurooppalainen ja kansainvälinen immateriaalioikeus; sekä

2) suojan tavoitteet, kohde, sisältö, ulottuvuus, täytäntöönpano, sopimussuhteet, kilpailuoikeudelliset ulottuvuudet.

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti suoritetaan yhteensä 16 sivun kirjoitelmalla (4 aihetta, jokaisesta 4 sivua). Opiskelijat saavat kirjoitelman aiheet vastuuopettajalta sähköpostitse ja valmis työ palautetaan vastuuopettajalle sähköpostitse.

Ks. Examinarium-ohjeet.

Elokuun 2018 vielä voimassa olevat vaatimukset:

1) Kur, Annette – Dreier, Thomas: European Intellectual Property Law (2013);

2) Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli – Sunila, Sami: Patenttioikeus (2014);

3) Haarmann, P-L.: Tekijänoikeus ja lähioikeudet (2005);

4) Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki (2009) lukuun ottamatta sivuja 443–519 ja 631–902.

Tenttikirjojen tekstin sisennetyt kohdat eivät kuulu tenttialueeseen.

1.9.2018 alkaen voimaan tulevat seuraavat vaatimukset:

1) Kur, A - Dreier, T.: European Intellectual Property Law (2013);

2) Pila, J - Torremans, P: European Intellectual Property Law (2016), lukuun ottamatta sivuja 219-240; 465-482; 520-534; 546-551 ja 576-610.

Tenttikirjojen tekstin sisennetyt kohdat eivät kuulu tenttialueeseen.

Andra informationen på finska sidan.

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti suoritetaan yhteensä 16 sivun kirjoitelmalla (4 aihetta, jokaisesta 4 sivua). Opiskelijat saavat kirjoitelman aiheet vastuuopettajalta sähköpostitse ja valmis työ palautetaan vastuuopettajalle sähköpostitse.

Kirjallinen kuulustelu tenttiakvaariossa.