Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.5.2020 klo 12:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.6.2020
09:00 - 14:00

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P214 Työoikeus I ja ON-P216 Työoikeus II/20015 Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Opiskelija syventää aikaisempia tietojaan ja ymmärrystään työoikeuden osa-alueista, joissa pakottavalla lainsäädännöllä on keskeinen merkitys. Opiskelija hallitsee työnantajan lakisääteiset ja pakottavat velvollisuudet yhdenvertaisuuteen, työturvallisuuteen ja pakottavaan individuaaliseen työoikeuteen liittyen. Opiskelija ymmärtää työnantajan vastuun rakenteen ja tietää miten kohdistumista työnantajaorganisaation sisäisesti eri tilanteissa arvioidaan.

KORONAVIRUS-TILANTEEN VUOKSI 17.4.2020 SALITENTTI ON PERUTTU JA KORVAAVA SUORITUSTAPA ON VERKKOTENTTI MOODLESSA.

1) Anttila, Outi: Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana, 253–363;

2) Murto, Jari: Henkilökohtainen palkanosa, Tutkimus työehtosopimusten palkkausjärjestelmien henkilökohtaisesta palkanosasta ja sen määritysprosessiin liittyvistä oikeudellisesta tulkintakysymyksistä, Forum Iuris, Unigrafia, 2019;

3) Saloheimo, Jorma: Työturvallisuus – perusteet, vastuu ja oikeusturva, Talentum 2016;

4) Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus, Talentum 2012, 1–74, 219–346, 383–401, 437–761, 865–875.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimispäiväkirja arvostellaan yleisellä asteikolla. Jos oppimispäiväkirja hylätään, annetaan opiskelijalle noin viikko aikaa täydentää suoritustaan. Oppimispäiväkirjassa opiskelijan tulisi osoittaa asioiden ymmärtämistä pelkän tiedon kirjoittamisen sijaan. Oppimispäiväkirjassa vastaukseksi ei riitä ainoastaan oma pohdinta. Kirjallisuutta tulee hyödyntää oppimispäiväkirjan laadinnassa, mutta myös esimerkiksi oikeuskäytäntöä tulisi käyttää tarpeen vaatiessa. Oppimispäiväkirjassa näihin viitataan oikeustieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä noudattaen. Viittaukset ajankohtaiseen keskusteluun aiheesta katsotaan ansioksi. Oppimispäiväkirja vastaa yhtä kolmasosaa kokonaisarvosanasta. Tentti arvostellaan yleisellä asteikolla.

Andra informationen på finska sidan.

Kirjatentti ja oppimispäiväkirja. Kyseessä ei ole lakikirjatentti. Kurssilla ei ole kontaktiopetusta. Oppimispäiväkirja palautetaan ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjan pituus on 5 sivua (fontti 12, riviväli 1,5). Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin Moodle-sivulla.