Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.12.2018 klo 12:00 - 6.1.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 16.1.2019
09:00 - 14:00

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Syventää opiskelijan tietoja työ- ja virkaehtosopimusoikeudesta. Opiskelija osaa jäsentää keskeisiä kollektiivisen työoikeuden kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) kansainvälinen näkökulma kollektiivisen työoikeuden keskeisiin kysymyksiin;
2) työ- ja virkaehtosopimusmääräysten oikeusvaikutukset;
3) työrauhavelvollisuus ja työtaisteluoikeus;
4) kollektiivisen työoikeuden ja perusoikeusajattelun suhde; ja
5) kansainvälinen ja kansallinen konserniyhteistoiminta.

1) Bruun, Niklas: The Autonomy of Collective Agreement, teoksessa The Best of Nikke, IPR University Centerin julkaisuja, 2010 (44 s.) (http://www.juridicum.su.se/stockholmcongress2002/bruun_english.pdf);

2) Ewing, Keith - Hendy, John: The Dramatic Implications of Demir and Baykara, Industrial Law Journal 2010 s. 2–51. (49 s.); Malmberg, Jonas – Siegeman, Tore: Industrial Actions and EU Economic Freedoms: The Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice (31 s.) (http://search.proquest.com/docview/220299785/fulltextPDF?accountid=11365);

3) Sarkko, Kaarlo: Työehtosopimuksen määräysten oikeusvaikutukset (1973), s. 51–207 (156 s.); Tiitinen, Kari-Pekka: Virkaehtosopimusoikeus (1983), s. 1–48 ja 144–239 (143 s.);

3) Sarkko, Kaarlo: Työrauhavelvollisuudesta (1969), s. 31–324 (293 s.); Suviranta, Antti: Työtaisteluoikeuden rajoittamisesta, teoksessa Orasmaa, Pekka: Työtuomioistuin 50 vuotta (1997), s. 215–231 (16 s.); Tiitinen, Kari-Pekka: Virkaehtosopimusoikeus (1983), s. 240–318 (78 s.);

4) Saloheimo, J.: Järjestöehto työ- ja virkaehtosopimuksissa (LM 6 /2012) (13 s.). Puumalainen, M.: Järjestöehdosta työ- ja virkaehtosopimuksissa (LM 2/2013) (6 s.) Viljanen, V-P. & Orasmaa, P.: Selvitys työ- ja virkaehtosopimusten sitovuuspiirin rajoittamiseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista. TEM:n raportteja 32/2013 (21 s.) (https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/selvitys_tyo-_ja_virkaehtosopimusten_sitovuuspiirin_rajoittamiseen_liittyvista_oikeudellisista_ongelmista.98033.xhtml); ja

5) Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta (2013), s. 195–279. (84 s.)

Työoikeuden valinnaisten aineopintojen tenteissä saa käyttää lakikirjoja!