Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 12:00 - 6.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 16.10.2019
15:00 - 20:00

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Syventää opiskelijan tietoja työ- ja virkaehtosopimusoikeudesta. Opiskelija osaa jäsentää keskeisiä kollektiivisen työoikeuden kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) kansainvälinen näkökulma kollektiivisen työoikeuden keskeisiin kysymyksiin;
2) työ- ja virkaehtosopimusmääräysten oikeusvaikutukset;
3) työrauhavelvollisuus ja työtaisteluoikeus;
4) kollektiivisen työoikeuden ja perusoikeusajattelun suhde; ja
5) kansainvälinen ja kansallinen konserniyhteistoiminta.

HUOM. Muutos tutkintovaatimuksiin, koska kahta artikkeleista ei ole kirjastosta saatavilla.

16.10.2019 pidettävässä tentissä korvataan

artikkeli Sigeman – Malmberg sekä artikkeli Liukkunen, Ulla: Collective Bargaining in Labour Law Regimes - A Global Approach, artikkeli teoksessa Liukkunen, Ulla (toim.), Collective Bargaining in Labour Law Regimes - A Global Perspective

vähintään 5 sivun pituisella oppimispäiväkirjalla, joka tehdään artikkelista Etienne Pataut, Collective Agreements in Europe: European Social Dialogue and Contractual Autonomy sekä artikkelista Robbert H. van het Kaar, Workplace Representation in the EU teoksessa Basedow, J., Su C., Fornasier M. ja Liukkunen, U. (toim.) Employee Participation and Collective Bargaining in Europe and China (2016).

Oppimispäiväkirja toimitetaan viimeistään 24.10.2019 sähköpostiosoitteeseen ulla.liukkunen@helsinki.fi.

Työoikeuden valinnaisten aineopintojen tenteissä saa käyttää lakikirjoja!