Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Yleinen tentti 4.11.2020 - 4.11.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 15.6.2020 - 15.6.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 22.4.2020 - 22.4.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 19.2.2020 - 19.2.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 19.12.2019 - 19.12.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 16.10.2019 - 16.10.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 16.8.2019 - 16.8.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 10.4.2019 - 10.4.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 15.6.2018 - 15.6.2018
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 16.2.2018 - 16.2.2018
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentti 20.10.2017 - 20.10.2017

Kohderyhmä

Valinnaiset opinnot

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin. Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Urheiluoikeuden yleinen osa

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa syvällisesti analysoida eräitä urheiluoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä ja kertoa urheiluoikeudellisen tutkimuksen erilaisista lähestymistavoista.

Ajoitus

Lukuvuoden aikana urheiluoikeuden tenttipäivinä (tentti)

Sisältö

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) urheilun organisointi;
2) dopingrikokset;
3) urheilijan oikeusasema ja perusoikeudet; ja
4) urheilun kaupallistaminen.

Oppimateriaali

1) Norros, Olli: Urheiluliigan organisointi (2011) (277 s.);

2) Kinnunen, Essi: Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä (2012) (279 s.);

3) Anderson, Jack: Modern Sports Law (2010) (363 s.); ja

4) Pijetlovic, Katarina: EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football (2015). (n. 300 s.)

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Yleinen asteikko

Lisätiedot

Opetuskieli suomi

Toteutus

Perinteinen kirjatentti, jolla mitataan kykyä laajan aineiston hallintaan.