Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 12:00 - 19.4.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 29.4.2020
13:00 - 17:00

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y214 Perhe- ja jäämistöoikeus/20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut hyvän perehtyneisyyden lapsioikeuden sisältöön ja metodisiin ja menettelyllisiin kysymyksiin. Hän on syventänyt pakollisissa opinnoissa hankkimiaan tietoja lapsen oikeudellisesta asemasta perhepiirissä, lastensuojelussa ja erilaisissa tuomioistuinmenettelyissä sekä oppinut ymmärtämään siihen liittyviä perusoikeusongelmia.

Tentti 29.4. järjestetään sähköpostitse palautettavilla tenttikirjallisuuteen perustuvilla esseillä. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) lapsen perheoikeudellinen asema;

2) lastensuojelu;

3) lapsen perusoikeudet;

4) lapsen asema tuomioistuinprosesseissa; ja

5) lapsen asema rajat ylittävissä tilanteissa.

Tentti 29.4. järjestetään sähköpostitse palautettavilla tenttikirjallisuuteen perustuvilla esseillä. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

1) Hakalehto, S., Lapsioikeuden perusteet (2018), s. 1–112, 144–240 ja 382–427;

2) Helin, Markku: Isyyslaki (2016) s. 1–236;

3) Tolonen, H., Lapsi, perhe ja tuomioistuin (2015) s. 55–156 ja 233–281;

4) Linnanmäki, K.: Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa (2019) s. 158–228; ja

5) Helin, M., Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (2013), s. 313–466.

Huom! Kesätenttiin 16.8.2019 luetaan vielä vanhojen 2018-19 lukuvuoden mukaisten vaatimusten mukaisesti:

1) Aaltonen, Anna-Kaisa: Lapsioikeus ja lapsen oikeus tuomioistuimissa (2009), s. 15–274, 293–300 ja 316–345;

2) Helin, Markku: Isyyslaki (2016) s. 1–236;

3) Helin, Markku: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (2013), s. 313–424; ja

4) Hakalehto-Wainio, Suvianna – Nieminen, Liisa (toim.): Lapsioikeus murroksessa (2013) s. 17–52 ja 89–182.

Kirjallinen kuulustelu koostuu oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä sekä esseekysymyksistä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarkasteltavan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Andra informationen på finska sidan.

Kirjallinen kuulustelu, jossa saa käyttää lakikirjaa ja muuta säädösaineistoa.

Kuulustelut järjestetään perhe- ja jäämistöoikeuden pakollisten aineopintojen tenttipäivinä lukuvuoden aikana.