Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.2.2020 klo 12:00 - 20.4.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 27.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen 1.8.2017 ja 1.8.2018 aloittaneille opiskelijoille ja uuteen koulutusohjelmaan siirtyneille opiskelijoille. 1.8.2019 alkaen aloittaneet suorittavat tätä kurssia vastaavan osuuden kurssin ON-111 Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet yhteydessä.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Oikeudellisen argumentaation ja tutkimusetiikan opintojakson suoritettuaan opiskelija

1) ymmärtää lainopillisen argumentaation roolia osana tieteellistä argumentaatiota ja oikeustieteen menetelmiä käytännön tutkimustyön näkökulmasta;

2) osaa tulkita tieteellisen tekstin kysymyksenasettelua sekä tekstin monitasoisuutta ja rakentumista;

3) osaa valita ja hyödyntää lähteitä;

4) ymmärtää mitä viittaaminen merkitsee ja miten viittaus tehdään; ja

5) on perehtynyt tutkimusetiikan perusteisiin.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi 1. opintovuoden kevätlukukauden aikana.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) Oikeuslähteet ja lainopillinen argumentaatio;

2) Mitä oikeustieteen metodeista pitäisi tietää?;

3) Oikeustiede ja viittaamisen etiikka; ja

4) Oikeustiede ja tutkimusetiikka.

Kurssilla on läsnäolovaatimus, jonka täyttääkseen opiskelijan tulee olla läsnä aloitusluennolla.

Kimmo Nuotio: Oikeustiede ja viittaamisen etiikka, Niin et Näin. Filosofinen aikakauslehti. Numero 45. Kesä 2/2005, s. 115–123.

Muu kirjallisuus tarkentuu myöhemmin.

Suoritus koostuu luennosta, pienryhmätyöskentelystä, harjoitustehtävistä ja oppimispäiväkirjasta.

Hyväksytty/Hylätty

Päivitys 27.3.2020: Alkuluento 27.4.2020 järjestetään etänä.

Suoritus koostuu aloitusluennosta, Moodleen palautettavista harjoitustehtävistä (3 kpl), pienryhmätyöskentelystä ja oppimispäiväkirjasta.

Pienryhmään kuuluu kolme-neljä opiskelijaa. Tehtävien ohjeistukset ovat luettavissa Moodlesta tarkemmin ilmoitettavina päivinä. Tehtävien luonne ja toteutustapa voivat vaihdella.

Kurssin lopuksi jokainen opiskelija palauttaa Moodleen ohjeiden mukaan laaditun oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjassa raportoidaan työskentely kurssin aikana. Jos joku opiskelija on estynyt osallistumasta pienryhmätyöskentelyyn, hän laatii oppimispäiväkirjan itse ja raportoi siinä työskentelynsä teeman parissa. Vain yhden osatehtävän voi korvata itsenäisellä työskentelyllä pienryhmän ulkopuolella.