Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.2.2020 klo 12:00 - 9.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.3.2020
14:15 - 15:45
Ma 6.4.2020
14:15 - 15:45
Ma 20.4.2020
09:15 - 11:45
Ma 20.4.2020
12:15 - 15:45
Ti 21.4.2020
09:15 - 11:45
Ti 21.4.2020
12:15 - 15:45
Ke 22.4.2020
09:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet Seminaarissa perehdytään immateriaalioikeudelliseen suojaan pääsyä koskevaan normistoon ja analysoidaan oikeuskäytäntöä sekä lainsäädäntöä ja sopimuksia (mm. kansainväliset alan sopimukset). Tavoitteena on, että osaat suojan tarpeen ajankohtaistuessa tunnistaa ja eritellä eri oikeussuojakeinoja, arvioida niiden käyttökelpoisuutta ja että kykenet tarvittaessa valitsemaan tilanteeseen parhaiten soveltuvat keinot.

Opintojakson toteutus Aloitustapaaminen ja tehtävänanto, välitapaaminen ja seminaarin purkujakso.

Sisältö Seminaari kattaa mm. seuraavat osa-alueet:

 • Suojan toteuttamista koskevat kansainväliset sopimukset
 • Suojan kansallinen toteuttaminen
 • Ennakkosuoja
 • Loukkaussuoja
 • Hallinnolliset oikeussuojakeinot
 • Taloudelliset sanktiot
 • Rikosoikeudelliset keinot
 • Kielto
 • Uudemmat keinot
 • Suojan kansainvälinen toteuttaminen
 • Rajat ylittävät keinot
 • Sopimukset
 • Taloudelliset sanktiot ja kiellot

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Kauppaoikeus. Immateriaalioikeus.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Suoritus arvostellaan asteikolla 0–5, normaali lopputöiden arviointi.

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari arvostellaan asteikolla 0–5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.
ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. ON-lopputyötä suorittavilla opiskelijoilla ovat etusijalla.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin tai ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Päivitys 27.3.2020: Ainakin ensimmäinen luento pidetään etänä, opettaja informoi opiskelijat.