Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.2.2020 klo 12:00 - 11.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 18.3.2020
09:15 - 11:45
To 19.3.2020
12:15 - 14:45
Ma 6.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.4.2020
08:15 - 11:45
Ke 22.4.2020
10:15 - 15:45
To 23.4.2020
09:15 - 11:45
To 23.4.2020
14:15 - 17:45

Kuvaus

Edeltävät opinnot Rikosoikeuden pakolliset aineopinnot tulee olla suoritettuna.

Opiskelija saa kirjoittaa työnsä suomeksi tai ruotsiksi.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariaktiivisuus otetaan huomioon arvostelussa.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Päivitys 27.3.2020: Toteutus mukautetusti etäopiskeluna.