TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. KATSO TIEDOT AJANTASAISISTA AASIAN TUTKIMUKSEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Aasian tutkimuksen perusopintoja

Aasian aluetuntemus (WAS110), 2-5 op

Antaa perustiedot Aasian alueesta ja sen monitieteisestä tutkimuksesta.

Aasian historia 2 (WAS132), 5 op

Aasian tutkimuksen aineopintoja

Aasian yhteiskunnat ja politiikka (WAS212), 5-10 op

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt Aasian alueen ja sen keskeisten maiden yhteiskunnallisiin ja poliittisiin rakenteisiin. Opiskelija osaa analysoida niiden kehitystä ja toimintaa.

Peruttu

Aasian kulttuurit ja uskonnot (WAS211), 5-10 op

Aasian tutkimuksen syventäviä opintoja

Japanin kirjallisuus ja taiteet (WAJ324), 5-20 op

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista