Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ensimmäisen afrikkalaisen kielen peruskurssi (AAF120), 4-5 op

Peruttu

Ensimmäisen afrikkalaisen kielen jatkokurssi (AAF210), 5-10 op

Taitotaso B1

Ensimmäisen afrikkalaisen kielen peruskurssi somalin kieli 1A (AAF120) 5 op ja
somalin kieli 1B (AAF120) 5 op tai vastaavat taidot

Peruttu

Afrikan kulttuurien ajankohtaisten aiheiden kriittinen tutkimus (AAF341), 5 op

Opiskelija tutustuu afrikkalaisen/Afrikkaa koskevan akateemisen diskurssin ajankohtaisiin aiheisiin. Opintojaksossa keskitytään teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka ovat osoittautuneet erityisen merkityksellisiksi Afrikan kulttuureihin liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa.

Afrikan kulttuurimaisemat (AAF343), 5 op

Opiskelija tutustuu syvemmin valittuun Afrikan alueeseen ja sen historiaan sekä etnografisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin alueellisesta näkökulmasta.

Afrikkalaiset yhteiskunnat ja kulttuurinen ilmaisu (AAF344), 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta