Kiviröykkiö, jossa muinaisjäännös-kyltti. Kuva: Joanna Veinio

Arkeologian opetus on monien erikoisalojen muodostama kokonaisuus. Opinnoissa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet. Keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä.

Perusopinnot antavat yleiskuvan arkeologiasta tieteenalana, sen tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä sekä Suomen ja muun maailman arkeologiasta.

Aineopintojaksoilla opiskelija syventää tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta. Temaattisten erikoiskurssien teemat vaihtelevat vuosittain.

Opinto-ohjelmat syksystä 2017 alkaen

Arkeologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Arkeologian perusopinnot (KAR100), 25 op

Arkeologian perusopinnot/Lkv 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2016 - 7.5.2017
Arkeologian perusopinnot (KAR100)/Lkv 2015-2016
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2015 - 29.4.2016

Johdatus arkeologiaan (KAR110), 5 op

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeologian perusteisiin: sen historiaan, teoriaan, metodiikkaan ja hallinnon käytäntöihin. Luennoilla tutustutaan muun muassa menneisyyden tulkinnan ongelmiin ja mahdollisuuksiin, erilaisiin kaivaus- ja ajoitusmenetelmiin sekä esineistön tutkimukseen. Käsitellyt esimerkit painottuvat Suomen ja Pohjois-Euroopan arkeologiaan. Keskeisenä tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys arkeologiasta tieteenä ja niistä keinoista, joiden avulla 'mykät' esineet ja muinaisjäännökset saadaan kertomaan ihmiskunnan tarina varhaisimmista ajoista aina nykyhetkeen asti.

Opintojakso Johdatus arkeologiaan sopii aloitusjaksoksi kaikille arkeologiasta kiinnostuneille.

Johdatus arkeologiaan/Syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2016 - 24.10.2016
Johdatus arkeologiaan/Syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 2.9.2015 - 19.10.2015
Johdatus arkeologiaan Hyvinkään opisto, Kevät 2015
Hyvinkään OpistoHyvinkää 4.2.2015 - 1.4.2015

Suomen arkeologian perusteet (KAR130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä Suomen esihistorian ja keskiajan kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa. Opintojakso Suomen arkeologian perusteet tai vastaava englanniksi opetettava Introduction to Finnish archaeology -jakso sopii kaikille arkeologiasta kiinnostuneille, jakso painottuu nimensä mukaisesti Suomen esihistoriaan ja historiallisen ajan arkeologiaan.

Opintojakson suorittaminen on edellytys opintojakson Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150) suorittamiselle.

Suomen arkeologian perusteet/Syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 6.9.2016 - 27.10.2016

Introduction to Finnish Archaeology (KAR130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä Suomen esihistorian ja keskiajan kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Having completed the course, students will have acquired basic knowledge of prehistoric and historical-period archaeology in Finland, as well as of prehistoric and Medieval phenomena, archaeological remains and artefacts.

Opintojakson suorittaminen on edellytys opintojakson Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150) suorittamiselle.

Introduction to Finnish Archaeology/Autumn 2016
Avoin yliopistoHelsinki 6.9.2016 - 27.10.2016
Introduction to Finnish Archaeology/Autumn 2015
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2015 - 8.10.2015

Yleisen arkeologian perusteet (KAR140), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot maailman esihistorian yleispiirteistä. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot maailman arkeologiasta sekä kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineellisestä kulttuurista painottaen Eurooppaa ja Suomen lähialueita.

Yleisen arkeologian perusteet/Kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.3.2017 - 26.4.2017
Yleisen arkeologian perusteet/Verkkotentti lkv 2015-2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.2.2016 - 10.2.2016
Yleisen arkeologian perusteet/Verkkotentti(luentojakso)
Avoin yliopistoHelsinki 10.2.2016 - 10.2.2016
Yleisen arkeologian perusteet/Verkkotentti lkv 2015-2016
Avoin yliopistoHelsinki 16.12.2015 - 16.12.2015
Yleisen arkeologian perusteet/Syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 27.10.2015 - 2.12.2015

Arkeologisten kenttätyömenetelmien perusteet (KAR120), 4 op

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeologian keskeisiin kenttätyömenetelmiin, kaivaukseen ja inventointiin sekä muihin kenttätöissä käytettyihin metodeihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot arkeologian keskeisistä kenttätyömenetelmistä, kaivauksesta ja inventoinnista sekä muista kenttätöissä käytetyistä metodeista ja arkeologisiin kenttätöihin vaikuttavasta lainsäädännöstä.

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoa Johdatus arkeologiaan (KAR110).

Arkeologisten kenttätyömenetelmien perusteet/Syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 1.11.2016 - 13.12.2016
Arkeologisten kenttätyömenetelmien perusteet/Syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 27.10.2015 - 3.12.2015

Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150), 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomessa tavattavasta arkeologisesta löytömateriaalista ja keskeisimmistä esinetyypeistä, esineiden valmistusmenetelmistä ja –materiaaleista sekä esinetutkimuksen terminologiasta.

Opintojakson suorittaminen edellyttää Suomen arkeologian perusteet -opintojakson (KAR130) suorittamista. Aineistotuntemuksen perusteet -opintojakson suorituksen rekisteröinti edellyttää, että Suomen arkeologian perusteet -opintojakson suoritus on valmiina.

Aineistotuntemuksen perusteet/Kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.1.2017 - 3.5.2017
Aineistotuntemuksen perusteet/Kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 22.1.2016 - 29.4.2016
Aineistotuntemuksen perusteet, (päiväopetus) Kevät 2015
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2015 - 24.4.2015

Arkeologian aineopintoja

Arkeologiaa temaattisesti (KAR213), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Ihmisosteologian perusteet/Syksy 2017/Ryhmä 1
Avoin yliopistoHelsinki 28.8.2017 - 13.11.2017
Ihmisosteologian perusteet/Syksy 2017/Ryhmä 2
Avoin yliopistoHelsinki 28.8.2017 - 13.11.2017
Arkeologiaa temaattisesti/Suomalaisten sairaudet - ihmisosteologian kertomana/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2017 - 24.10.2017
Arkeologiaa temaattisesti/Omaa ja lainattua, lainatusta omaa Suomen esihistoriassa/Helsingin seudun kesäyliopisto
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 8.8.2017 - 31.8.2017
Arkeologiaa temaattisesti Germaaneista viikingeiksi, viikingeistä valtioiksi /Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 29.5.2017 - 20.6.2017
Arkeologiaa temaattisesti/Keskiajan suomalaisten elämästä/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2017 - 1.6.2017
Arkeologiaa temaattisesti/Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi/Kevät 2017/Tampereen Kesäyliopisto, 3 op
Tampereen kesäyliopistoTampere 22.4.2017 - 13.5.2017
Arkeologiaa temaattisesti Mistä kaikki alkoi – teknologian esihistoriaa/Tammikuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 24.1.2017 - 14.3.2017
Arkeologiaa temaattisesti Historiallisen arkeologian metodit/Lokakuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 1.11.2016 - 15.12.2016
Arkeologiaa temaattisesti/Johdatus Pirkkalan esihistoriaan /Syksy 2016/Tampereen kesäyliopisto
Tampereen kesäyliopistoTampere 22.9.2016 - 13.10.2016
Meriarkeologian johdantokurssi (KAR213) / Helsingin seudun kesäyliopisto
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 1.9.2016 - 31.12.2016
Arkeologiaa temaattisesti Ihmisosteologian perusteet/Elokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 29.8.2016 - 10.10.2016
Ihmisen evoluutio (KAR213) / Helsingin seudun kesäyliopisto
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 22.8.2016 - 8.9.2016
Luolamaalauksista viikinkien lohikäärmeisiin - Euroopan esihistoriallinen taide (KAR213) / Helsingin seudun kesäyliopisto
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 16.8.2016 - 6.9.2016
Arkeologiaa temaattisesti Amerikan asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolumbusta/Toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 24.5.2016 - 9.6.2016
Ekskursio Raaseporin linnan kaivauksille/Kevät 2016, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 3.5.2016 - 15.6.2016
Peruttu
Arkeologiaa temaattisesti/Suomen arkeologiaa kivikaudelta varhaishistorialliselle ajalle/Tampereen kesäyliopisto/Kevät 2016
Tampereen kesäyliopistoTampere 26.4.2016 - 9.6.2016
Arkeologia-Keskiajan linnojen arkeologiaa - case Raasepori/Kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 17.3.2016 - 3.5.2016
Metallinilmaisinharrastus ja yhteisöarkeologia /Kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2016 - 29.2.2016
Meriarkeologian johdantokurssi, Helsingin Seudun Kesäyliopisto, Kesä 2015
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 19.9.2015 - 4.10.2015
Arkeologisia tutkimuksia Pirkanmaalla ja muualla Etelä-Suomessa (Tampereen kesäyliopisto) Syyskuu 2015
Tampereen kesäyliopistoTampere 11.9.2015 - 3.10.2015
Geologian perusteet arkeologeille (Etelä-Karjalan kesäyliopisto) Syyskuu 2015
Etelä-Karjalan kesäyliopistoLappeenranta 11.9.2015 - 3.10.2015
Arkeologiaa temaattisesti/Ekskursio esihistoriaan ja keskiaikaan/Syksy2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.9.2015 - 2.10.2015
Arkeologiaa temaattisesti Esihistoriallinen taide, Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 24.8.2015 - 25.9.2015
Arkeologiaa temaattisesti Puuaineen tunnistuksen kurssi, Kesä 2015, 2 op
Avoin yliopistoHelsinki 24.8.2015 - 3.9.2015
Arkeologiaa temaattisesti Ihmisosteologian jatkokurssi: Paleopatologia, Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 20.8.2015 - 19.10.2015
Arkeologiaa temaattisesti Ihmisosteologian perusteet, Elokuu 2015 (Päiväryhmä)
Avoin yliopistoHelsinki 3.8.2015 - 4.9.2015
Ruokakulttuurin arkeologiaa, Helsingin Seudun Kesäyliopisto, Kesä 2015
Helsingin seudun kesäyliopistoHelsinki 3.8.2015 - 13.8.2015
Arkeologiaa temaattisesti Linnoitteet arkeologin tutkimuskohteina, Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 28.5.2015
Lasin ja lasinvalmistuksen historia, Tentti, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 27.4.2015 - 27.4.2015
Arkeologiaa temaattisesti Keskiaika ekskursio
Avoin yliopistoHelsinki 27.4.2015 - 15.6.2015
Arkeologiaa temaattisesti Rautakautta ja keskiaikaa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto kevät 2015
Keski-Pohjanmaan kesäyliopistoKokkola 17.4.2015 - 23.5.2015
Lasin ja lasinvalmistuksen historia, Tentti, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 18.3.2015 - 18.3.2015
Arkeologiaa temaattisesti Ihmisosteologian perusteet, Maaliskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 9.3.2015 - 7.5.2015
Arkeologiaa temaattisesti Lasin ja lasinvalmistuksen historia 3-5 op, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 13.1.2015 - 10.3.2015

Arkeologian metodit (KAR214), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt arkeologian keskeisiin menetelmiin ja niiden käyttöön. Opintojakso kehittää vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Arkeologian metodit/Ihmisosteologian perusteet/Elokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 29.8.2016 - 10.10.2016
Arkeologian metodit/Amerikan asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolumbusta/Toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 24.5.2016 - 9.6.2016

Arkeologian syventäviä opintoja

Teoria ja metodit (KAR336), 0-15 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee valitsemansa erikoisalan tärkeimmät teoreettiset ja metodiset osa-alueet. Kurssia / kirjallisuutta valitessaan opiskelija keskittyy gradun tekoa tukeviin aihepiireihin. Opintojakso kehittää tutkimuksen teossa tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja ja tiedon soveltamisen taitoja sekä kriittistä ajattelua.

Valitun erikoisalan teoreettisiin kysymyksiin perehtyminen. Jaksojen sisältö ja/tai teemat vaihtelevat, tutustu yksittäisten jaksojen tietoihin opintotarjonnasta. Jaksot ovat usein uniikkeja.

Teoria ja metodit (KAR336) jaksoja on Avoimen yliopiston opintotarjonnassa vain ajoittain.

Suosittelemme arkeologian perusopintojen jaksoja tai omatoimista tutustumista arkeologian perussanastoon.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta

Teoria ja metodit/Ihmisosteologian perusteet/Elokuu 2016, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 29.8.2016 - 10.10.2016
Teoria ja metodit/Amerikan asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolumbusta/Toukokuu 2016, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 24.5.2016 - 9.6.2016
Arkeologia-Keskiajan linnojen arkeologiaa - case Raasepori/Kevät 2016, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 17.3.2016 - 3.5.2016

Studies in English

Introduction to Finnish Archaeology (KAR130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä Suomen esihistorian ja keskiajan kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Having completed the course, students will have acquired basic knowledge of prehistoric and historical-period archaeology in Finland, as well as of prehistoric and Medieval phenomena, archaeological remains and artefacts.

Opintojakson suorittaminen on edellytys opintojakson Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150) suorittamiselle.

Introduction to Finnish Archaeology/Autumn 2016
Avoin yliopistoHelsinki 6.9.2016 - 27.10.2016
Introduction to Finnish Archaeology/Autumn 2015
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2015 - 8.10.2015

Studier på svenska

Tematisk arkeologi (KAR213), 5 op

Övningar i marinarkeologiska fältmetoder. Dykning i par på vrak.

Marinarkeologiskt fältarbete 2 (KAR213), Hangö sommaruniversitet, sommaren 2016
Hangö sommaruniversitetHanko 23.5.2016 - 28.5.2016
Marinarkeologiskt fältarbete 1 (KAR213), Hangö sommaruniversitet, sommaren 2015
Hangö sommaruniversitetHanko 25.5.2015 - 30.5.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Leena Järvinen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista