Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot (TET100), 25 op

Perusopinnoissa perehdytään elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteisiin, näiden medioiden historiaan, ominaislaatuun sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita (TET1010e), 3-5 op

Saada perustiedot elokuva- ja televisiotutkimuksesta tutkimusalana, oppia hallitsemaan alan keskeiset käsitteet sekä harjoitella omien näkemysten muodostamista ja perustelemista.

Televisiotutkimus (TET1020e), 3 op

Televisiotutkimuksen keskeisten kysymyksenasetteluiden ja metodien tuntemus

Peruttu

Elokuvan ja television historia (TET1030e), 8 op

Kullakin TET1030e -kokonaisuuteen kuuluvalla kurssilla perehdytään elokuva- tai televisiohistorian toisaalta esteettisiin ja toisaalta tuotannollisiin kysymyksiin sekä suhteutetaan näitä laajempiin historiallisiin samoin kuin aate- ja kulttuurihistoriallisiin kehyksiin. Elokuvan osalta aihepiiri kattaa keskeisimpien elokuvamaiden lähes koko pitkän fiktioelokuvan historian. Eri lukuvuosina painotuksen vaihtelevat hieman Helsingin yliopiston muun elokuvan historiaan liittyvän kurssitarjonnan mukaan.

Audiovisuaalinen kerronta (TET1040e), 3 op

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään audiovisuaalista kerronnan keinoja eri kerronnallisten moodien puitteissa.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet -kurssi

Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri (TET1050e), 5 op

Oppia ymmärtämään elokuvan ja television rooleja osana identiteettien muodostumista sekä yhteiskunnallisia diskursseja ja vallankäyttöä.

Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta (TET1061e), 3 op

Saada perustiedot elokuvan ja television tuotanto, levitys ja esitystoiminnasta, niitä ohjaavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista

Peruttu

Yksittäisiä opintojaksoja

Mediakasvatus (TET1062e), 3 op

Mediakasvatuksessa tarvittavien audiovisuaalisen mediasivistyksen opettamisen pedagogisten perusteiden haltuunotto

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet -kurssi

Vapaavalintainen erikoistumiskohde (TET2092e), 3-5 op

Perehtyminen vapaavalintaiseen teoreettiseen elokuva- tai televisiotutkimuksen kysymykseen

Muu erikoistumiskohde (TET2063e), 3 op

Perehtyminen vapaavalintaiseen elokuva- tai televisiotutkimuksen kysymykseen

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista