Opinnot Avoimessa yliopistossa

Espanjan alkeiskurssi 1, 3 op

Tavoite:

 • tutustua espanjan kielen perusteisiin
 • osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. kaupassa käynti, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ei edeltäviä opintoja.

Espanjan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

Tavoite:

 • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
 • menneistä tapahtumista kertominen
 • mielipiteiden ja suhtautumisen ilmaiseminen
 • tutustuminen espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin

Lähtötaso CEFR A1 (alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot).

Peruttu

Espanjan jatkokurssi 1 (CEFR A1-A2), 3 op

Tavoite:

 • peruskieliopin täydentäminen (mm. aikamuodot, olla-verbit)
 • menneistä tapahtumista ja opinnoista kertominen
 • laajempi espanjankielisen maailman tuntemus
 • kyky hankkia tietoja opiskelusta espanjankielisessä maassa
 • itsensä ilmaiseminen vaivattomammin

Lähtötaso CEFR A1-A2 (alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot ja taidot).

Espanjan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Tavoite:

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
 • verbien taivutusmuotojen osaaminen
 • kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta
 • entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
 • taito keskustella monista aihepiireistä

Lähtötaso CEFR A2 (jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot ja taidot).

Espanjan kielioppikurssi, 3 op

Lähtötaso CEFR A2.

Curso de comprensión de textos - espanjan tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1)*, 3 op

 • desarrollar habilidades adecuadas para entender textos informativos y para desenvolverse en su campo
 • ampliar vocabulario básico y profesional

Nivel de inicio CEFR B1 (pdf), algún curso del nivel A2 después del curso intermedio 2 o conocimientos equivalentes.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista