Eurooppa yöllä (123rf/HY), lisäksi kuvat säkkipillin soittajasta, Angela Merkelistä keskustelemassa (kuva: https://www.flickr.com/photos/europeancouncil_meetings  CC BY-NC-SA 2.0), ranskalaisesta fanista ja Colosseumista.

Alue- ja kulttuurintutkimus on eri tieteitä yhdistävä oppiaine, jossa perehdytään kohdealueiden yhteiskuntiin ja niiden kulttuurisiin ilmiöihin sekä tutkitaan kulttuurien kohtaamista eri yhteiskunnissa.

Opinnot antavat mahdollisuuden lähestyä Eurooppaa kulttuurisena, historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Euroopan tutkimuksessa korostuu alueellinen näkökulma ja ajatus tilan ja paikkojen kulttuurisesta muotoutumisesta. Niin eurooppalaista menneisyyttä kuin nykyisyyttäkin tarkastellaan kulttuurisesta perspektiivistä.

Alue- ja kulttuuritutkimuksen opinto-ohjelmat syksystä 2017 alkaen

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tulossa opintotarjontaan 2016–17:

Perusopintoja

Johdatus läntisen Euroopan nykyhistorialliseen kehitykseen (XAK140E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot läntisen Euroopan (nyky)historiallisesta kehityksestä.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä edeltäviä Eurooppa-opintoja.

Peruttu

Aineopintoja

Kansalliset rakenteet ja historiat (XAK278E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys kansallisuusajattelusta ja sen erilaisista sovelluksista eurooppalaisessa historiassa.

Peruttu

Populaarikulttuuri ja media (XAK277E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot populaarikulttuurin historiasta ja nykyisyydestä sekä median roolista eurooppalaisessa kulttuurissa.

Eurooppa ja muu maailma (XAK260E), 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta