TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT ITALIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Italian alkeiskurssi 1, 3 op

 • tutustua italian kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ei edeltäviä opintoja.

Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

 • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
 • osata kertoa perheestään ja suvustaan
 • selvitä matkailijana Italiassa
 • osata kertoa menneistä tapahtumista

Lähtötaso: CEFR A1 (alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot).

Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1-A2), 3 op

 • peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti)
 • pystyä ilmaisemaan itseään vaivattomammin
 • osata kuvailla menneisyyden tilanteiden taustaa
 • kyetä ilmaisemaan omia vaikutelmia ja tarpeita
 • oppia tuntemaan Italiaa laajemmin

Lähtötaso: CEFR A1-A2 (alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot).

Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
 • osata kertoa tulevaisuudesta
 • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
 • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
 • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Lähtötaso: CEFR A2 (jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot , esim. lukion lyhyt italia).

Peruttu

Italian kielioppikurssi (CEFR A2), 1-3 op

 • aiemmin hankitun kielioppituntemuksen kertaaminen ja täydentäminen
 • kielen monimutkaisten rakenteiden hallitseminen ja tunnistaminen
 • sanavaraston laajentaminen

Lähtötaso CEFR A2. Kielikeskuksessa jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot. Lukiosta saadut hyvät tiedot.

Käytännön italian kurssi, 2 op

Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa suullista ilmaisua ja tekstien avulla laajentaa sanavarastoa.

 

Kurssin käytyään opiskelija:

 • pystyy ilmaisemaan itseään sujuvammin.
 • on laajentanut merkittävästi sanavarastoaan.
 • pystyy ilmaisemaan itseään arkisessa kanssakäymisessä.
 • ymmärtää paremmin eri aihepiireihin liittyviä tekstejä.

Lähtötaso: CEFR A2.

Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1, 3 op

Kurssin tavoitteena on harjoitella alkeistason keskeistä sanastoa ja rakenteita kirjallisesti.

 

Kurssin käytyään opiskelija:

 • pystyy ilmaisemaan itseään kirjallisesti yksinkertaisissa asioissa.
 • on laajentanut sanavarastoaan.
 • on parantanut merkittävästi oikeinkirjoitustaitoaan.
 • on saanut paremman kuvan italian kielen aikamuodoista.

Lähtötaso: CEFR A1 (alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot).

Kielitaidon taitotasot A1-C2 on kuvattu osoitteessa www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taitotasot.htm

Katso myös kielitaidon arviointitestejä.

Corso della comprensione del testo - Italian tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1)*, 3 op

Apprendere a leggere testi italiani di vario genere e a conoscere la bibliografia italiana della propria materia.

Livello di partenza CEFR B1 ( pdf). Lo studente deve avere prima seguito almeno un corso di livello A2, dopo il corso intermedio 2, oppure deve avere acquisito le conoscenze corrispondenti in altro modo.

Italian alkeiskurssi 1, 3 op

 • tutustua italian kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista