Heinäntekoa ja ruoanlaittoa, itsepalvelumyymälä ja eduskunnan puhelinvaihde. Kuvat: tuntematon kuvaaja, Teppo Palho ja Martti Halme /Suomen valokuvataiteen museo/Alma Media/Uuden Suomen kokoelma

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKATA TIEDOT AJANTASAISISTA KANSATIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kansatieteen opinnot järjestetään yhteisopetuksena oppiaineen kanssa. Opinnot jakautuvat syksylle ja keväälle. Opintoja voi olla tarjonnassa myös osana kesäopetusta.

Kansatieteen perusopintoja

Kansatieteen peruskurssi (KSU111), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia. Hän osaa tulkita kansatieteellistä tietoa eri yhteyksissä.

Aineellinen kulttuurihistoria (KSU140), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa aineellisen kulttuurihistorian kansatieteellisesti keskeiset ilmenemismuodot ja yhdistää ne yleisiin kansankulttuurin muotoihin ja muutosprosesseihin. Opiskelija osaa suhteuttaa tämän tiedon aineellisen kansankulttuurin institutionaaliseen esittämiseen.

A406282 Kansatieteen peruskurssi (KSU111). Kansatieteen peruskurssin rinnalla voi kuitenkin suorittaa muita perusopintojen jaksoja (KSU120, KSU130, KSU140 ja KSU150).

Kansatieteen aineopintoja

Etnografiset menetelmät (KSU210), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida kansatieteen menetelmien hyödyntämistä eri aineistojen kohdalla. Opiskelija osaa valita omaan tutkielmaansa sopivan menetelmän ja soveltaa tätä omassa tutkimuskohteessaan.

A406282 Kansatieteen peruskurssi (Ksu111)

Kulttuuriympäristöt (KSU250), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida inhimillistä toimintaa osana kulttuuriympäristöä ja tulkita erilaisten muutosten vaikutuksia ihmisten ympäristösuhteeseen.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Uudet kansankulttuurit (KSU262), 6 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa kansatieteellistä tutkimusta valitsemiltaan erityisosaamisalueilta. Hän osaa erotella näihin liittyviä taustamuuttujia, näkökulmia ja tulkintamalleja.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Monitieteinen luentosarja

Elinympäristöt (KSU264), 6 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa kansatieteellistä tutkimusta valitsemiltaan erityisosaamisalueilta. Hän osaa erotella näihin liittyviä taustamuuttujia, näkökulmia ja tulkintamalleja.

Kansatieteen perusopinnot, mutta kesäopinnoissa tai erikoisjaksoilla ei edeltävien opintojen vaatimusta. Tarvittaessa opiskelija voi tutustua kansatieteen peruskurssin kirjallisuuteen (Ilmar Talve, Suomen Kansankulttuuri)

Kansatieteen syventäviä opintoja

Syventävä erikoistuminen (KSU350), 5-15 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on syvälliset tiedot kansatieteen keskeisistä teorioista ja menetelmistä ja hän osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta