Lux Helsinki. kuva: https://www.flickr.com/photos/timo_w2s/16065721170/, CC BY-SA 4.0

Haluatko oppia ymmärtämään nykyisiä kaupunkeja?

Kaupunkitutkimuksen opinnoissa perehdytään yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen keskeisiin kysymyksiin kuten segregaatio, asuminen, maankäyttö, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, kaupunkien taloudelliset kysymykset ja kaupunkipolitiikka. Opinnoissa tutustutaan myös kaupunkitutkimuksen keskeisiin ajattelijoihin ja teorioihin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus kaupunkitutkimukseen, 5 op

Kaupunki ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää erilaisiin yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen koulukuntiin ja suuntauksiin. Opintojakso antaa perustiedot kaupunkitutkimuksesta ja sen keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi tutustutaan lähemmin yhteen kaupunkitutkimuksen klassikkoon.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Vapaasti valittavia kaupunkitutkimuksen opintoja, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista