Lux Helsinki. kuva: https://www.flickr.com/photos/timo_w2s/16065721170/, CC BY-SA 4.0

Haluatko oppia ymmärtämään nykyisiä kaupunkeja?

Kaupunkitutkimuksen opinnoissa perehdytään yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen keskeisiin kysymyksiin kuten segregaatio, asuminen, maankäyttö, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, kaupunkien taloudelliset kysymykset ja kaupunkipolitiikka. Opinnoissa tutustutaan myös kaupunkitutkimuksen keskeisiin ajattelijoihin ja teorioihin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus kaupunkitutkimukseen, 5 op

Opintojakson tavoitteena on opettaa havainnoimaan, ymmärtämään ja analysoimaan nykyisiä kaupunkeja. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen klassikoita, teorioita ja käsitteitä sekä erilaisia kaupunkikysymyksiä, mm. kaupunkipolitiikkaa, kaupunkikulttuuria, kaupunkisuunnittelua, segregaatiota, arkkitehtuuria ja asumista. Luentoihin liittyvän harjoitustyön tehtyään opiskelija osaa soveltaa kaupunkitutkimuksen käsitteitä.

Johdatus kaupunkitutkimukseen, elokuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.8.2017 - 31.8.2017
Johdatus kaupunkitutkimukseen, maaliskuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 2.3.2017 - 11.4.2017
Johdatus kaupunkitutkimukseen, maaliskuu 2017, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 2.3.2017 - 11.4.2017
Johdatus kaupunkitutkimukseen, Elokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 2.8.2016 - 25.8.2016
Johdatus kaupunkitutkimukseen, Maaliskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 1.3.2016 - 12.4.2016
Johdatus kaupunkitutkimukseen, kevät 2016 (Helsingin evankelinen opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 1.3.2016 - 12.4.2016
Johdatus kaupunkitutkimukseen, Elokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 4.8.2015 - 27.8.2015
Johdatus kaupunkitutkimukseen (Helsingin evankelinen opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 31.3.2015 - 19.5.2015
Johdatus kaupunkitutkimukseen, Maaliskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 31.3.2015 - 19.5.2015

Kaupunki ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää erilaisiin yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen koulukuntiin ja suuntauksiin. Opintojakso antaa perustiedot kaupunkitutkimuksesta ja sen keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi tutustutaan lähemmin yhteen kaupunkitutkimuksen klassikkoon.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Kaupunki ja kulttuuri, verkkotentti kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.5.2017 - 7.8.2017
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 23.1.2017 - 20.3.2017
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti (Kesä 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.5.2016 - 8.8.2016
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti (Kevät 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.3.2016 - 30.3.2016
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti (Kevät 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.2.2016 - 22.2.2016
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti (Kevät 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.1.2016 - 20.1.2016
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 24.8.2015 - 24.8.2015
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 24.6.2015 - 24.6.2015
Kaupunki ja kulttuuri, Verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 11.5.2015

Vapaasti valittavia kaupunkitutkimuksen opintoja, 5 op

Vapaasti valittavia kaupunkitutkimuksen opintoja: Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2016 - 30.6.2016
Vapaasti valittavia kaupunkitutkimuksen opintoja: Suurkaupunkikulttuurit Euroopassa, Syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2015 - 7.12.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Pia Silander, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista