Opinnot Avoimessa yliopistossa

Cog311, Kognitiivisen psykologian erityiskysymykset, 3-15 op

Cog218 Kognitiivisen psykologian kirjallisuus, 3-12 op

Perehtyminen yhteen tai useampaan kognitiivisen psykologian osa-alueeseen.

Cog115 Kognitiviinen psykologia I & Cog151 Havaitseminen, toiminta & aivot TAI PSY111 Kognitiivinen & neuropsykologia I; Cog116/ PSY225 Kognitiviinen psykologia II; Cog212/PSY221 Havaintopsykologia I

Cog219 Täydentävät havainto- ja kognitiivisen psykologian opinnot, 3-10 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista