Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa vielä kesän 2018 aikana (osa opintojaksoista jatkuu syksyyn) vanhoilla tutkintovaatimuksilla. Katso opintojaksot alta.

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, 25 op

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen, 5 op

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Peruttu

Valinnaiset temaattiset opinnot, 5 op

Peruttu
Peruttu

Työelämäopinnot, 5 op

Kulttuuriperinnön teoria, 5 op

Tutkija Visa Immonen

Mikä on kulttuuriperintöä ja kuka sen määrittelee?

Visa Immonen kertoo kulttuuriperinnöstä.
Lue lisää
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta