Kuva Boliviasta. https://www.flickr.com/photos/imatty35/8332307966/, CC BY 4.0

Latinalaisen Amerikan tutkimuksessa perehdytään monimuotoiseen ja kulttuuriperinteeltään rikkaaseen maanosaan. Opinnot ovat monitieteistä ja monimetodologista alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimusta, jossa aluetta tarkastellaan useista eri näkökulmista. Maanosan erityispiirteiden kautta tutustutaan myös globaaleihin teemoihin kuten historiallisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin sekä kehitysproblematiikkaan, ympäristöön ja kulttuuriin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opinnot (yksittäiset opintojaksot) järjestetään yhteisopetuksena oppiaineen kanssa.

Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan (XAK130L), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Latinalaisesta Amerikasta.

Latinalaisen Amerikan ajankohtaisia ja globaaleja kysymyksiä (XAK280L), 5-10 op

Latinalaisen Amerikan alueen yhteiskunnallisten kysymysten ymmärtäminen.

Latinalaisen Amerikan historia, kulttuurit ja yhteiskunnat (XAK140L), 5 op

Perustiedot Latinalaisen Amerikan historiasta, kulttuureista, uskonnollisesta ja taiteellisesta monimuotoisuudesta sekä poliittisista, oikeudellisista ja taloudellisista järjestelmistä.

Latinalaisen Amerikan alueellisia kysymyksiä (XAK270L), 5-10 op

Latinalaisen Amerikan maantieteellisen alueen (maan tai maaryhmän) erityispiirteiden ymmärtäminen.

Perehdytään jonkin Latinalaisen Amerikan maantieteellisen alueen (maan tai maaryhmän) erityispiirteisiin eri näkökulmista.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta