Ateneumin taidemuseo. Kuva: Harald Rosenberg 1913, Helsingin kaupunginmuseo

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA TIEDOT AJANTASAISISTA MUSEOLOGIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Museologia, perusopinnot (KMU100), 25 op

Museologian perusopinnot on yleissivistävä sivuainekokonaisuus, jonka suorittaminen antaa museolaissa museoiden johdolta vaaditun ammattipätevyyden. Opinnot antavat valmiuksia työskennellä erityyppisissä museoissa ja niihin rinnastettavissa instituutioissa sekä luovat näkökulmia museotoimen kehittämiseen, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Esineen monet elämät (KMU130), 7 op

Opintojakson tavoitteena on saada käsitys kokoelmien roolista nykyään tutustumalla ja perehtymällä erityyppisiin museoihin ja näyttelyihin sekä niiden tuotanto- ja kommunikaatioprosesseihin.

Edellytetään Kmu110 Museon idea ja historia -jakson suorittamista. Jaksot voi suorittaa myös samanaikaisesti.

Museologian essee (KMU140), 6 op

Opintojakson tavoitteena on laatia perusopintojen lopputyö, jossa pohditaan suoritettujen opintojen ja annetun kirjallisuuden pohjalta ja näkökulma itse valiten museotyön eri puolia ja merkitystä.

Edellytetään vähintään Kmu110 Museon idea ja historia -jakson suorittamista. Museologian teoriat I ja Kmu130 Esineen monet elämät -jaksojen suorittaminen ennen esseetä on suositeltavaa. Edeltäviksi opinnoiksi käyvät myös muut vastaavat sisällöt sisältävät jaksot.

Museologian teoriat I (KMU120), 6 op

Opintojakson tavoitteena on luoda kokonaiskuva museologiasta (heritologiasta), sen näkökulmista, kehityslinjoista ja tavoitteista.

On suositeltavaa suorittaa KMU 110 Museon idea ja historia- opintojakso ensin. Tai vastaavat sisällöt sisältävä jakso.

Museon idea ja historia (KMU110), 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää museoinstituution luonteen ja pystyy erittelemään museokokoelmien moninaista luonnetta. Opiskelija pystyy yhdistämään museoiden kehityksen yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla tärkeimpien museoihin ja museologiaan liittyvien termien ja teorioiden sisältöjä.

Museologian valinnaiset opinnot (KMU228), 3 op

Opintojakson tavoitteena on syventää näkemyksiä käytännön museotyön (museografia) eri osa-alueista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Järvinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista