Pohjois-Amerikka, Kanadan ja USAn liput, toteemipalkki ja osa Mount Rushmoren muistomerkistä

Pohjois-Amerikan tutkimus on osa eri tieteitä yhdistävää Alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiainetta. Opinnoissa perehdytään kohdealueiden yhteiskuntiin ja niiden kulttuurisiin ilmiöihin sekä tutkitaan kulttuurien kohtaamista eri yhteiskunnissa. Pohjois-Amerikan tutkimuksessa näkökulma on monitieteistä ja monimetodologista Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuuri(e)n tutkimusta.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Pohjois-Amerikan tutkimuksen erikoiskurssi (XAK140P), 5 op

Opiskelija tutustuu tarkemmin johonkin Pohjois-Amerikan tutkimuksen erityiskysymykseen.

Peruttu
Peruttu

Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi (XAK280P), 5 op

Tutustuminen johonkin Pohjois-Amerikan tutkimukseen keskeisesti liittyvään teemaan.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Muita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja ja seminaareja (XAK360P), 5-15 op

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta