TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA TIEDOT AJANTASAISISTA RANSKAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ranskan kursseja järjestetään Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
 • osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti
 • tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Ei edeltäviä opintoja.

Ranskan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä
 • osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot, esim. 2 lukion kurssia.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Ranskan jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen tärkeimpiä rakenteita
 • osaa ilmaista itseään arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria.

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 ja 2, osa lukion kursseista (3-5 kpl) tai vastaavat tiedot.

Ranskan jatkokurssi 2 (CEFR A1-A2), 3 op

Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
 • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • osaa laatia lyhyitä viestejä
 • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Lähtötaso: CEFR A1-A2. Ranskan jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Ranskan kieliopin kertauskurssi 2, nominit ja pronominit (CEFR A2), 2 op

Lähtötaso: A2

Ranskan kieliopin kertauskurssi 1, verbit (CEFR A2), 2 op

Lähtötaso: A2

Activez votre français - ranskan aktivointikurssi (CEFR A2), 3 op

Kurssin käynyt opiskelija

 • osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sekä keskustella yleisesti eri aihepiireistä 
 • on tutustunut ranskalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä ranskankieliseen maailmaan 
 • on kehittänyt kulttuurienvälisiä viestintätaitojaan (esim. small talk, argumentointi).

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf).

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 tai kolme vuotta lukiossa.

Jos olet epävarma osaamistasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai opettajatuutoriin heidän vastaanottoaikoinaan tai Kielikeskuksen opintotoimistoon.

Compréhension écrite - ranskan tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1), 3 op

Kurssin tavoitteena on kehittää kykyä lukea vaikeahkoja yleisluontoisia sekä oman alan ranskankielisiä asiatekstejä. Kurssin suorittanut opiskelija

 • pystyy lukemaan silmäillen läpi pitkähköjä tekstejä ja löytämään niistä tarvittavaa tietoa
 • ymmärtää tekstien sisällön riittävän hyvin tiivistääkseen pääkohdat
 • ymmärtää teksteissä esiintyvät kirjoittajan kannanotot ja näkökulman
 • osaa käyttää lukemista helpottavia apuvälineitä (sanakirjat, internet)
 • on saanut valmiuksia kuullun ymmärtämiseen.

 

Lähtötaso: CEFR B1.

Vähintään lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista