Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ravitsemustiedettä voi opiskella verkko-opintoina sekä lähi- ja verkko-opintojen yhdistelmänä. Opintojen kesto on 1 - 1,5 lukuvuotta.

Avoimen yliopiston ravitsemustieteen tutkintovaatimukset muuttuivat syksystä 2015 alkaen. Mikäli olet suorittanut opinnot aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti ja sinulla on joitain opintojaksoja suorittamatta, ota yhteyttä suunnittelijaan Yhteydenottolomakkeella.

Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op

Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä tärkeimpiä elintarvikkeisiin liittyviä käsitteitä
 • arvioida elintarvikkeiden ja ruokavalioiden ravitsemuksellista arvoa
 • arvioida eri ruoka-aineiden ja ruokaryhmien merkitystä ruokavaliossa
 • selittää ruokavalion laatimisen peruskysymykset
 • esittää, mitä erityiselintarvikkeita on tarjolla eri elämänvaiheisiin
 • käyttää jotain ravinto-ohjelmaa ja suunnitella ruokavalioita eri väestöryhmien tarpeisiin

Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemusfysiologian peruskäsitteitä
 • selittää, ravitsemusfysiologian keskeiset ilmiöt (ruuansulatus, ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, ravinnontarve ja ravitsemustila)
 • selittää perusteet energia-aineenvaihdunnasta sekä energiaravintoaineiden vitamiinien ja kivennäisaineiden käsittelystä ja tehtävistä elimistössä
 • perustella, miten ravintokuitu ja ravinnon sisältämät bioaktiiviset aineet vaikuttavat elimistön toimintaan
 • arvioida ravitsemuskeskusteluun liittyvien ajankohtaisten ilmiöiden fysiologisia taustoja

Kansanravitsemus RAV101, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
 • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
 • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain
 • kuvata ja vertailla eri ikäryhmien ja urheilijoiden ravitsemussuositukset

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Ruokavaliohoito, 4-5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa selittää

- ruoankäytön tutkimusmenetelmien erot, hyödyt ja rajoitukset
- keskeiset antropometriset ja biokemialliset ravitsemustilan tutkimusmenetelmät
- mihin sairauksiin ravitsemushoito kuuluu osana hoitoa ja mistä näissä sairauksissa on kyse
- miten laadukas ravitsemushoito toteutetaan
- tärkeimpien erityisruokavalioiden toteuttamisperiaatteet ja käytännöt

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Ravitsemus ja liikunta, 2-4 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

₋ esittää periaatteet urheilijoiden ravitsemussuosituksista ja terveyttä edistävästä liikunnasta

₋ arvioida ravitsemuksen ja liikunnan terveysvaikutuksia

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, 4 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

₋ määritellä suomalaisen ruokakulttuurin ominaisuuksia ja kehityssuuntia

₋ arvioida, miten sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat ruokavalintoihin

₋ selittää, miten voidaan tukea terveyttä edistäviä ruokavalintoja

₋ suunnitella pienryhmässä jonkin terveyden edistämiseen liittyvän aineiston tai hankkeen

₋ arvioida terveyden edistämiseen liittyviä aineistoja ja hankkeita.

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eeva Voutilainen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä