Ravitsemustieteessä on ravinnon tarpeen ja ravintoaineiden tehtävien tutkimisessa pohjana kemia ja fysiologia.

Ravitsemustieteessä tutkitaan ja opetetaan ihmisen ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuskohteita ovat ruokien merkitys ravitsemuksessa sekä ravinto- ja ruoka-aineissa ruoanvalmistuksen aikana tapahtuvat muutokset. Kemia ja fysiologia ovat pohjana ravinnon tarpeen ja ravintoaineiden tehtävien tutkimisessa. Ravitsemukseen vaikuttavat myös sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja psyykkiset tekijät.

Opinnoissa käsitellään elintarvikkeiden koostumusta, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä, liikunnan ravitsemusta, erityisruokavalioita ja ravitsemustilan arviointia sekä ravitsemuskasvatusta ja ruoanvalintaa.

Ravitsemustieteen opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ravitsemustiedettä voi opiskella verkko-opintoina sekä lähi- ja verkko-opintojen yhdistelmänä. Opintojen kesto on 1 - 1,5 lukuvuotta.

Avoimen yliopiston ravitsemustieteen tutkintovaatimukset muuttuivat syksystä 2015 alkaen. Mikäli olet suorittanut opinnot aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti ja sinulla on joitain opintojaksoja suorittamatta, ota yhteyttä suunnittelijaan Yhteydenottolomakkeella.

Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op

Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, syksy 2016 Helsingin aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 13.9.2016 - 30.3.2018
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, S2016 verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.9.2016 - 30.3.2018
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, ryhmä K2016, verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.1.2016 - 21.3.2017
Ravitsemustieteen perusopintoja sivuaineopiskelijoille, syksy 2015 (Järvenpää-Kerava), 15 op
Järvenpään OpistoJärvenpää 16.9.2015 - 31.5.2016
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, verkko, S2015, ryhmä 1 (R1)
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.9.2015 - 28.2.2017
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, verkko, S2015, ryhmä 2 (R2)
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.9.2015 - 28.2.2017
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, syksy 2015 (Helsingin aikuisopisto)
Helsingin AikuisopistoHelsinki 1.9.2015 - 28.2.2017
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, syksy 2015 (Espoon työväenopisto)
Espoon työväenopistoEspoo 1.9.2015 - 28.2.2017
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, syksy 2015 (Porvoon kansalaisopisto)
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 1.9.2015 - 28.2.2017
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, syksy 2015 (Hämeen kesäyliopisto)
Hämeen kesäyliopistoHämeenlinna 1.9.2015 - 28.2.2017
Ravitsemustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, ryhmä K2015 verkko
Avoin yliopistoHelsinki 13.1.2015 - 31.8.2016

Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä tärkeimpiä elintarvikkeisiin liittyviä käsitteitä
 • arvioida elintarvikkeiden ja ruokavalioiden ravitsemuksellista arvoa
 • arvioida eri ruoka-aineiden ja ruokaryhmien merkitystä ruokavaliossa
 • selittää ruokavalion laatimisen peruskysymykset
 • esittää, mitä erityiselintarvikkeita on tarjolla eri elämänvaiheisiin
 • käyttää jotain ravinto-ohjelmaa ja suunnitella ruokavalioita eri väestöryhmien tarpeisiin
Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131, verkko kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.5.2017 - 30.6.2017
Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131, verkko kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 12.1.2017 - 20.3.2017
Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131 S2016 Helsingin aikuisopisto, syksy 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 19.9.2016 - 11.10.2016
Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131, S2016 verkko syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.9.2016 - 21.11.2016
Elintarvikkeet ruokavalioissa RAV131, K2016 verkko kevät 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 18.1.2016 - 23.3.2016
Elintarvikkeet ruokavalioissa S2015, Helsingin aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 21.9.2015 - 23.11.2015
Elintarvikkeet ruokavalioissa S2015, Porvoon kansalaisopisto
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 16.9.2015 - 16.11.2015
Elintarvikkeet ruokavalioissa S2015, Espoon työväenopisto
Espoon työväenopistoEspoo 16.9.2015 - 16.11.2015
Elintarvikkeet ruokavalioissa S2015, Hämeen kesäyliopisto
Hämeen kesäyliopistoHämeenlinna 16.9.2015 - 16.11.2015
Elintarvikkeet ruokavalioissa S2015, Järvenpään opisto
Järvenpään OpistoJärvenpää 16.9.2015 - 16.11.2015
Elintarvikkeet ruokavalioissa verkko S2015/R2
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2015 - 23.11.2015
Elintarvikkeet ruokavalioissa verkko S2015/R1
Avoin yliopistoHelsinki 3.9.2015 - 23.11.2015

Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemusfysiologian peruskäsitteitä
 • selittää, ravitsemusfysiologian keskeiset ilmiöt (ruuansulatus, ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, ravinnontarve ja ravitsemustila)
 • selittää perusteet energia-aineenvaihdunnasta sekä energiaravintoaineiden vitamiinien ja kivennäisaineiden käsittelystä ja tehtävistä elimistössä
 • perustella, miten ravintokuitu ja ravinnon sisältämät bioaktiiviset aineet vaikuttavat elimistön toimintaan
 • arvioida ravitsemuskeskusteluun liittyvien ajankohtaisten ilmiöiden fysiologisia taustoja
Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112, kirjatentti kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 3.6.2017 - 22.10.2017
Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112, kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 21.3.2017 - 31.5.2017
Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112, S2016, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 21.11.2016 - 23.1.2017
Ravitsemusfysiologian perusteet S2016 Helsingin aikuisopisto syksy 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 24.10.2016 - 16.1.2017
Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112, kirjatentti lkv 2016-17
Avoin yliopistoHelsinki 3.9.2016 - 6.5.2017
Ravitsemusfysiologian perusteet RAV112, kirjatentti kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 18.6.2016 - 12.11.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet verkko K2016, kevät 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 21.3.2016 - 28.5.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet S2015 Helsingin aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 3.12.2015 - 7.3.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet verkko S2015/R1
Avoin yliopistoHelsinki 23.11.2015 - 27.2.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet verkko S2015/R2
Avoin yliopistoHelsinki 23.11.2015 - 27.2.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet S2015 Porvoon kansalaisopisto
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 23.11.2015 - 7.3.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet S2015 Espoon työväenopisto
Espoon työväenopistoEspoo 23.11.2015 - 7.3.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet S2015 Hämeen kesäyliopisto
Hämeen kesäyliopistoHämeenlinna 23.11.2015 - 7.3.2016
Ravitsemusfysiologian perusteet S2015 Keravan opisto
Keravan OpistoKerava 23.11.2015 - 7.3.2016

Kansanravitsemus RAV101, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
 • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
 • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain
 • kuvata ja vertailla eri ikäryhmien ja urheilijoiden ravitsemussuositukset

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Kansanravitsemus RAV101, kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 10.6.2017 - 19.11.2017
Kansanravitsemus RAV101 S2016 Helsingin aikuisopisto, kevät 2017
Helsingin AikuisopistoHelsinki 27.2.2017 - 24.4.2017
Kansanravitsemus RAV101, S2016, kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 6.2.2017 - 30.4.2017
Kansanravitsemus RAV101, K2016, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.9.2016 - 23.11.2016
Kansanravitsemus RAV101, kirjatentti, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 6.6.2016 - 29.10.2016
Kansanravitsemus RAV101 Espoon työväenopisto kevät 2016
Espoon työväenopistoEspoo 7.3.2016 - 31.5.2016
Kansanravitsemus RAV101 Hämeen kesäyliopisto kevät 2016
Hämeen kesäyliopistoHämeenlinna 7.3.2016 - 31.5.2016
Kansanravitsemus RAV101 Porvoon kansalaisopisto kevät 2016
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 7.3.2016 - 31.5.2016
Kansanravitsemus RAV101 Helsingin aikuisopisto kevät 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 7.3.2016 - 31.5.2016
Kansanravitsemus RAV101 kevät 2016, ryhmä S2015/R1
Avoin yliopistoEtäopinnot 7.3.2016 - 31.5.2016
Kansanravitsemus RAV101 kevät 2016, ryhmä S2015/R2
Avoin yliopistoEtäopinnot 7.3.2016 - 31.5.2016
Kansanravitsemus RAV101 Järvenpään opisto kevät 2016
Järvenpään OpistoJärvenpää 7.3.2016 - 31.5.2016

Ruokavaliohoito, 4-5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa selittää

- ruoankäytön tutkimusmenetelmien erot, hyödyt ja rajoitukset
- keskeiset antropometriset ja biokemialliset ravitsemustilan tutkimusmenetelmät
- mihin sairauksiin ravitsemushoito kuuluu osana hoitoa ja mistä näissä sairauksissa on kyse
- miten laadukas ravitsemushoito toteutetaan
- tärkeimpien erityisruokavalioiden toteuttamisperiaatteet ja käytännöt

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Ruokavaliohoito, ryhmät S2016, syksy 2017, 4 op
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 30.12.2017
Ruokavaliohoito, K2016, syksy 2016, 4 op
Avoin yliopistoEtäopinnot 28.11.2016 - 13.2.2017
Ruokavaliohoito, syksy 2016, Espoon työväenopisto, 4 op
Espoon työväenopistoEspoo 14.9.2016 - 31.10.2016
Ruokavaliohoito, ryhmät S2015, syksy 2016, 4 op
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.9.2016 - 31.10.2016
Ruokavaliohoito, ryhmät S2015, syksy 2016 Helsingin Aikuisopisto, 4 op
Helsingin AikuisopistoHelsinki 12.9.2016 - 31.10.2016
Ruokavaliohoito, syksy 2016, Porvoon kansalaisopisto, 4 op
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 7.9.2016 - 31.10.2016
Ruokavaliohoito, syksy 2016, Hämeen kesäyliopisto, 4 op
Hämeen kesäyliopistoHämeenlinna 7.9.2016 - 31.10.2016
Ruokavaliohoito, ryhmä K2015, syksy 2015, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 9.11.2015 - 1.2.2016
Ruokavaliohoito, Helsingin aikuisopisto ryhmä S14, kevät 2015, 5 op
Helsingin AikuisopistoHelsinki 28.3.2015 - 18.4.2015
Ruokavaliohoito, ryhmä S2014 monimuoto, kevät 2015, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 24.3.2015 - 8.6.2015
Ruokavaliohoito, ryhmä S2014 verkko, kevät 2015, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 24.3.2015 - 8.6.2015

Ravitsemus ja liikunta, 2-4 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

₋ esittää periaatteet urheilijoiden ravitsemussuosituksista ja terveyttä edistävästä liikunnasta

₋ arvioida ravitsemuksen ja liikunnan terveysvaikutuksia

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Ravitsemus ja liikunta, sl2017 kirjatentti, 2 op
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.9.2017 - 31.1.2018
Ravitsemus ja liikunta, lkv2016-17, Espoon työväenopisto, 2 op
Espoon työväenopistoEspoo 14.11.2016 - 30.4.2017
Ravitsemus ja liikunta, lkv2016-17, Hämeen kesäyliopisto, 2 op
Hämeen kesäyliopistoHämeenlinna 14.11.2016 - 30.4.2017
Ravitsemus ja liikunta, lkv2016-17, Porvoon kansalaisopisto, 2 op
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 14.11.2016 - 30.4.2017
Ravitsemus ja liikunta, lkv 2016-17 kirjatentti, 2 op
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.9.2016 - 24.4.2017
Ravitsemus ja liikunta, lkv 2016-17 kirjatentti Helsingin aikuisopisto, 2 op
Helsingin AikuisopistoEtäopinnot 26.9.2016 - 24.4.2017
Ravitsemus, liikunta (ja terveys) 2 op/4 op, kirjatentti 15-16, 2 op
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2016 - 12.3.2016
Ravitsemus, liikunta ja terveys (4 op) ryhmä K2015 kevät 2016, 4 op
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.2.2016 - 4.4.2016
Ravitsemus, liikunta (ja terveys) 2 op/4 op, kirjatentti 15-16, 2 op
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2016 - 9.1.2016
Ravitsemus, liikunta (ja terveys) 2 op/4 op, kirjatentti 15-16, 2 op
Avoin yliopistoHelsinki 26.9.2015 - 26.9.2015
Ravitsemus, liikunta ja terveys, syksy 2015 (S14 momu + HAO), 4 op
Avoin yliopistoHelsinki 26.8.2015 - 1.11.2015
Ravitsemus, liikunta ja terveys, syksy 2015 (S14 verkko), 4 op
Avoin yliopistoHelsinki 26.8.2015 - 1.11.2015
Ravitsemus, liikunta ja terveys, suoritustapa B: kirjallisuuskuulustelu, 4 op
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2015 - 9.5.2015
Ravitsemus, liikunta ja terveys, ryhmä K2014, kevät 2015, 4 op
Avoin yliopistoHelsinki 3.2.2015 - 12.4.2015

Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, 4 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

₋ määritellä suomalaisen ruokakulttuurin ominaisuuksia ja kehityssuuntia

₋ arvioida, miten sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat ruokavalintoihin

₋ selittää, miten voidaan tukea terveyttä edistäviä ruokavalintoja

₋ suunnitella pienryhmässä jonkin terveyden edistämiseen liittyvän aineiston tai hankkeen

₋ arvioida terveyden edistämiseen liittyviä aineistoja ja hankkeita.

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, ryhmät S2016, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.11.2017 - 10.2.2018
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, K2016 kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.3.2017 - 14.5.2017
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, ryhmät S2015, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 31.10.2016 - 4.2.2017
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, ryhmät S2015, syksy 2016 Helsingin Aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 31.10.2016 - 4.2.2017
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, syksy 2016, Espoon työväenopisto
Espoon työväenopistoEspoo 26.10.2016 - 30.1.2017
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, syksy 2016, Hämeen kesäyliopisto
Hämeen kesäyliopistoHämeenlinna 26.10.2016 - 30.1.2017
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, syksy 2016, Porvoon kansalaisopisto
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 26.10.2016 - 30.1.2017
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, lkv 2016-17 kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 15.10.2016 - 30.5.2017
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, kirjatentti 15-16
Avoin yliopistoHelsinki 14.5.2016 - 14.5.2016
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen kevät 2016, ryhmä K2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.4.2016 - 11.6.2016
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, kirjatentti 15-16
Avoin yliopistoHelsinki 6.2.2016 - 6.2.2016
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, kirjatentti 15-16
Avoin yliopistoHelsinki 28.11.2015 - 28.11.2015
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen syksy 2015(S14 momu + HAO)
Avoin yliopistoHelsinki 2.11.2015 - 13.2.2016
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen syksy 2015, ryhmä verkko, s14
Avoin yliopistoHelsinki 2.11.2015 - 13.2.2016
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, suoritustapa B: kirjallisuuskuulustelu
Avoin yliopistoHelsinki 29.8.2015 - 29.8.2015
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, suoritustapa B: kirjallisuuskuulustelu
Avoin yliopistoHelsinki 13.6.2015 - 13.6.2015
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, ryhmä K2014, kevät 2015
Avoin yliopistoHelsinki 13.4.2015 - 6.6.2015
Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen, suoritustapa B: kirjallisuuskuulustelu
Avoin yliopistoHelsinki 14.3.2015 - 14.3.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anni Ukskoski, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eeva Voutilainen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Katja Hätönen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä