Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tiedekuntakohtaiset kurssit ovat tutkintoon kuuluvia kursseja. Kieliopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat  tiedekunnittain. Avoimessa yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa järjestetään ruotsin kielen opintoja ympäri vuoden ja ryhmiä voi olla kurssilla enemmän kuin yksi.

Tiedekuntien vaatimukset Kielikeskuksen sivuilla. Ennen tiedekunnan kielikurssia voi osallistua valmennuskurssille.

Valmennuskurssit

Ruotsin suullisen taidon valmennuskurssi (CEFR A2), 1 op

Kurssin käytyäsi

 • pystyt osallistumaan tiedekuntakurssille
 • osaat kertoa itsestäsi ja opinnoistasi
 • osaat ilmaista mielipiteesi ajankohtaisista aiheista.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

Ruotsin valmennuskurssi (CEFR A2), 2 op

Kurssin käytyäsi

 1. pystyt osallistumaan tiedekuntakurssille
 2. ymmärrät helpohkoa asiatekstiä
 3. kykenet osallistumaan keskusteluun
 4. hallitset ruotsin perusrakenteita.

Lähtötaso: CEFR A2. Kielitaidon taitotasot A1-C2 on kuvattu osoitteessa

http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taitotasot.htm

Katso myös kielitaidon arviointitestejä

Peruttu

Humanistinen ala

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi, 5 op

Peruttu

Oikeustieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi*, 5 op

Efter kursen kan du

 • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
 • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
 • skaffa och förmedla information från olika källor
 • upprätta juridiska handlingar
 • förhandla och ge råd på svenska.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä.

Valtiotieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi*, 4 op

Efter kursen kan du

 • använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde
 • uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt
 • uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar
 • skaffa och förmedla information från olika källor
 • uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä.

Käyttäytymistieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi, 3 op

Efter kursen kan du

 • förstå talad och skriven svenska
 • ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet
 • diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke
 • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
 • se dig själv som en aktiv och medveten språkbrukare i den mångkulturella världen.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä.

Peruttu
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi*, 3 op

Målet är att du efter kursen:

 • förstår talad och skriven svenska
 • behärskar den centrala terminologin inom ditt studieområde
 • kan uttrycka och motivera din åsikt både i tal och i skrift
 • kan skaffa och förmedla information från olika källor.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista