Kuvakollaasi ihmisiä maapallolla

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT SOSIAALI- JA KULTTUURIANTROPOLOGIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot järjestetään lukuvuosittain. Lisäksi sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssin voi suorittaa verkko-opintoina.

Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, 5 op

Kurssi on johdatus olemassa olevaan etnografiseen tutkimukseen eri puolilla maailmaa. Kurssilla käydään läpi eri maantieteellisillä alueilla tehtyjä tutkimuksia ja tutkimusteemoja. Sen suoritettuaan opiskelija tuntee antropologian teoreettisten keskustelujen sidokset alueellisiin tutkimustraditioihin ja kykenee tarkastelemaan yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä vertailevasta, etnografisesta näkökulmasta.

Antropologian keskeiset suuntaukset, 5 op

1900-luvun antropologian tutkimushistoria; yhteiskunta ja kulttuuri antropologian yleisenä tutkimuskohteena. Opetuksen tavoitteena on tarjota yleinen viitekehys, jonka avulla opiskelija voi mieltää myöhempien opintojaksojen käsittelemät tutkimusalat ja teoriat osaksi antropologiaa.

Etnografiaseminaari I, 5 op

Kurssi tarjoaa vertailevan näkökulman Tyynenmeren saarten kulttuureihin. Tarkastelemalla sekä vanhempia että uudempia etnografisia ja teoreettisia tekstejä tutustumme klassisiin antropologisiin kysymyksiin, sekä näemme miten Tyynenmeren kulttuurialueella tehty tutkimus on vaikuttanut antropologisen teorian kehitykseen. Materiaalissa painottuu Polynesian saaristoon liittyvä tutkimus.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi

Peruttu

Antropologian tutkimusala I: Talous ja vaihto, 10 op

Talous ja vaihto antropologisen tutkimuksen kohteena.

Vapaavalintaiset opinnot

Antropologian vapaavalintaiset opinnot, 5-15 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista