Nainen ja mies selät vastakkain.

Sukupuoli ja seksuaalisuus jäsentävät arkielämäämme usein huomaamattomasti. Keskusteluja siitä, mitä ja minkälaisia miehet ja naiset ovat, käydään loputtomasti sekä yksityisesti että lehtien palstoilla. Sukupuolentutkimuksen opinnoissa selvitetään sitä, miten näitä asioita käsitellään tutkimuksen ja analyysin keinoin. Sukupuolentutkimuksen opintojen tarkoituksena on antaa yleiskuva sukupuolentutkimuksen taustasta, lähtökohdista ja teorioista sekä eri alojen sukupuolentutkimuksen tähänastisista lähestymistavoista ja saavutuksista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (WNA100), 25 op

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille perusteet sukupuolentutkimuksen keskeisistä käsitteistä, nais- ja sukupuolentutkimuksen historiasta sekä tavasta teoretisoida sukupuolta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (WNA100) / Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2016 - 8.9.2016

Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (WNA110), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sukupuolentutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ja käsitteet. Opiskelijalla on jakson jälkeen perustiedot ja -taidot sukupuolentutkimuksen opintojen suorittamiselle.

Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (WNA110) / Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2017 - 1.6.2017
Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (WNA110) / Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 16.5.2016 - 6.6.2016
Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi/Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2015 - 8.6.2015

Feministinen ajattelu ja naisliike, 5 op

Kurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden tekstien välityksellä. Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin sekä asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssilla perehdytään teksteihin ja ajattelijoihin 1790-luvulta 1970-luvulle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää feministisen ajattelun ja naisliikkeen historialliset pääpiirteet ja teoreettiset lähtökohdat.

Suositellaan suoritettavaksi sukupuolentutkimuksen perusopintojen alkupuolella.

Feministinen ajattelun historia ja klassikot / Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 29.5.2017 - 9.7.2017
Feministinen ajattelu ja naisliike / Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 14.5.2016 - 1.8.2016
Feministinen ajattelu ja naisliike/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 5.8.2015 - 5.8.2015
Feministinen ajattelu ja naisliike/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 24.6.2015 - 24.6.2015
Feministinen ajattelu ja naisliike/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 11.5.2015

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet (WNA130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sukupuolen teoretisoinnin peruskäsitteet ja tuntee sukupuolen teoretisoinnin lähihistorian. Opiskelija harjaantuu tarkastelemaan ja havaitsemaan sukupuolen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Opintojaksossa perehdytään sukupuolen ja seksuaalisuuden teoretisoinnin tapoihin feministisissä teoriaperinteissä. Jaksossa käsitellään sukupuolen tematiikkaa niin länsimaisesta kuin postkolonialistisesta feministisestä teoriaperinteestä käsin.

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet (WNA130) / Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 15.8.2017 - 18.9.2017
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet (WNA130) / Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 16.8.2016 - 8.9.2016
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet/Elokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 4.8.2015 - 27.8.2015

Sukupuoli ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen perusteet erityisesti kulttuurintutkimuksen kentällä. Opiskelija oppii havaitsemaan ja tulkitsemaan sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatioita ja harjaantuu tutkimaan sukupuolen ja seksuaalisuuden tuottamista, esittämistä ja edustamista valitsemissaan aineistoista.

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Sukupuoli ja kulttuuri/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.10.2017 - 4.10.2017
Sukupuoli ja kulttuuri/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 23.8.2017 - 23.8.2017
Sukupuoli ja kulttuuri/Tentti 19.7.
Avoin yliopistoEtäopinnot 19.7.2017 - 19.7.2017
Sukupuoli ja kulttuuri/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 28.6.2017 - 4.10.2017
Sukupuoli ja kulttuuri/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 28.6.2017 - 28.6.2017
Sukupuoli ja kulttuuri / Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 22.6.2016 - 24.9.2016
Sukupuoli ja kulttuuri/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 30.9.2015 - 30.9.2015
Sukupuoli ja kulttuuri/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 17.8.2015 - 17.8.2015
Sukupuoli ja kulttuuri/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 8.7.2015 - 8.7.2015

Sukupuoli ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten sukupuolijärjestysten merkitykset tasa-arvon ja erojen määrittymisessä Suomessa ja eurooppalaisessa kontekstissa.

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Sukupuoli ja yhteiskunta/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.10.2017 - 4.10.2017
Sukupuoli ja yhteiskunta/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.8.2017 - 30.8.2017
Sukupuoli ja yhteiskunta/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 31.7.2017 - 31.7.2017
Sukupuoli ja yhteiskunta/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 28.6.2017 - 28.6.2017
Sukupuoli ja yhteiskunta/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 28.6.2017 - 4.10.2017
Sukupuoli ja yhteiskunta / Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 20.7.2016 - 8.10.2016
Sukupuoli ja yhteiskunta/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 7.10.2015 - 7.10.2015
Sukupuoli ja yhteiskunta/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 31.8.2015 - 31.8.2015
Sukupuoli ja yhteiskunta/Tentti Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 22.7.2015 - 22.7.2015

Sukupuolentutkimuksen aineopintoja

Feminismi, queer ja visuaalinen kulttuuri (WNA251), 5 op

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (25 op). Lisäksi suositellaan WNA241 Queer-tutkimuksen perusteita (5 op).

Feminismi, queer ja visuaalinen kulttuuri (WNA251)/Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yht.kunta ja audiovisuaalinen kultt./Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 23.5.2016 - 13.6.2016

Intersektionaalisuus (WNA210c), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee intersektionaalisuuden käsitteen teoreettiset lähtökohdat ja sen eri ulottuvuudet ja soveltamistavat.

Intersektionaalisuus/Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.8.2017 - 12.9.2017

Koulutus ja sukupuoli (WNA264), 5 op

Opiskelija ymmärtää opintojakson teeman ja tutkimusalueen keskeiset kysymyksenasettelut, metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat ja pystyy tarkastelemaan analyyttisesti näiden suhdetta muihin feminististen tutkimusperinteiden näkökulmiin.

Koulutus ja sukupuoli/Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.8.2017 - 12.9.2017

Postkoloniaali, kehitys ja sukupuoli (WNA284), 5 op

Opiskelija ymmärtää opintojakson teeman ja tutkimusalueen keskeiset kysymyksenasettelut, metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat ja pystyy tarkastelemaan analyyttisesti näiden suhdetta muihin feminististen tutkimusperinteiden näkökulmiin.

Postkoloniaali, kehitys ja sukupuoli/Länsimaalaisuus oppikirjoissa ja yhteiskunnassa/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.8.2017 - 12.9.2017
Postkoloniaali, kehitys ja sukupuoli/Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2017 - 13.6.2017

Sukupuoli ja ääni (WNA254), 5 op

Sukupuoli ja ääni/Satavuotias Suomi populaarimusiikin teemojen kautta/Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.6.2017 - 21.6.2017
Sukupuoli ja ääni/Suomalaisen populaarimusiikin historia/Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 31.5.2016 - 21.6.2016
Afrikan musiikkikulttuurit, elokuu 2015 (WNA254)
Avoin yliopistoHelsinki 27.8.2015 - 17.9.2015
Suomalainen kupletti - huumoria ja yhteiskuntakritiikkiä, elokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.8.2015 - 2.9.2015

Uskonto ja sukupuoli (WNA282), 5 op

Suositellaan Sukupuolentutkimuksen perusopintojen suorittamista (25 op).

Uskonto ja sukupuoli /Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 31.8.2017
Uskonto ja sukupuoli (WNA282)/Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa/Kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 7.6.2016 - 31.8.2016

Kulttuurien tutkimus ja sukupuoli (WNA285), 5 op

Aineopintojen valinnaisen opintojakson tavoitteena on perehtyä opiskelijaa kiinnostavaan sukupuolentutkimuksen erikoisalaan. Tavoitteena on ymmärtää tämän erikoisalan keskeiset kysymyksenasettelut ja metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat sekä kyetä tarkastelemaan analyyttisesti erikoisalan suhdetta yhtäältä feministiseen tutkimusperinteeseen ja toisaalta muihin läheisiin tutkimusaloihin.

Kulttuurien tutkimus ja sukupuoli/Naisten Kiina: historia, kulttuuri ja yhteiskunta /Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2017 - 13.6.2017

Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee feministisen tutkimusetiikan perustan ja osaa soveltaa sitä omassa pro gradu -opinnäytteessään. Jakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee oman tutkielmansa metodologisen välineistön ja pystyy soveltamaan sitä gradussaan.

Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot/Käsiteanalyysi ja termityö/Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.5.2017 - 10.9.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Heidi Teikari, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista