Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus astrobiologiaan, 3 op

Astrobiologia tutkii monitieteellisesti elämää maailmankaikkeudessa. Elämää ilmiönä pyritään määrittelemään. Erityisesti elämän synnyn, kehittymisen ja selviytymisen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia reunaehtoja tarkastellaan. Elämän käyttämien alkuaineiden ja molekyylien esiintymistä, elämälle suotuisia paikkoja maapallolla, muualla Aurinkokunnassa, sekä tähtien ympäriltä löydetyillä eksoplaneetoilla kartoitetaan.

Maailmankaikkeus nyt, 3 op

Opiskelija saa yleiskatsauksen tähtitieteestä ja siihen liittyvään tutkimuksesta.

Planeetta Maan ilmastonvaihtelut, 3-4 op

Suuret ja nopeat ilmastonvaihtelut ovat uhka Maa-planeettamme elinkelpoisuudelle. Ymmärtämällä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ihmiskunta voi laatia itselleen selviytymisstrategian. Kurssilla käsitellään mm. Planeettojen atmosfäärien syntyä, koostumusta ja tasapainoehtoja. Maan radan sekä Auringon säteilytehon ja aktiivisuuden muutoksia. Kasvihuoneilmiötä ja kasvihuonekaasujen pitoisuuksien muutoksia. Jääkausia. Hiilen ja veden kiertokulkua. Fossiilisia energialähteitä. Ihmisen toiminnan vaikutusta ilmakehään. Ihmisen mahdollisuuksia ehkäistä ja sopeutua lämpötilan nousuun, kuivuuteen, myrskyihin, merivirtojen muutoksiin ja mannerjäätiköiden sulamiseen. Lisäksi esitellään YK:n alaisen ilmastopaneelin (IPCC) ilmastoraportteja, erilaisia ilmakehä- ja ilmastomalleja ja niiden ennusteita, ilmastokokouksia ja kansainvälisesti sovittuja päästörajoituksia ja tavoitteita, uusia ympäristöystävällisiä teknologioita ja energialähteitä sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen kasvien ja eliöiden muodostamiin ekosysteemeihin. Kurssin tavoitteena on luoda teoreettinen ja käsitteellinen perusta ilmastonmuutoksen ja siitä käytävän keskustelun ymmärtämiseksi.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista